We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 304.3 (+0 SEK) on 17-Nov-2019 17:29

Select region


Global Site


Essitys högsta beslutande organ är bolagsstämman, där samtliga aktieägare har rätt att delta, att få ärende behandlat samt att rösta för samtliga sina aktier. Vid bolagets årsstämma väljs bolagets styrelse och revisor.

Årsstämman beslutar också om ersättning till styrelsens ledamöter och fastställer riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Essity har två noterade aktieslag: A- och B-aktier. Varje A-aktie representerar tio röster medan varje B-aktie representerar en röst.

Contacts

Jan Carlson

Senior Legal Counsel

Direkt: +46 8 788 52 59

Johan Karlsson

Vice President Investor Relations

Direkt: +46 8 788 51 30