Årsstämman beslutar också om ersättning till styrelsens ledamöter och fastställer riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Essity har två noterade aktieslag: A- och B-aktier. Varje A-aktie representerar tio röster medan varje B-aktie representerar en röst.