I vårt uppdaterade strategiska ramverk integreras vår digitala agenda inom samtliga strategier för att uppnå ökad kund- och konsumentnytta, effektivitet och lönsam tillväxt. Vi har digitala erbjudanden till våra kunder som kontinuerligt utvecklas. Onlineförsäljningen ökade under 2019 och uppgick till 10 procent av nettoomsättningen. Digitaliseringen möjliggör effektivare processer inom såväl administration som inom inköp, produktion och logistik. Vi sprider aktivt kunskap om hygien och hälsa och kommunicerar med våra kunder och konsumenter genom sociala medier. Utvecklingen påverkar alla våra verksamheter och medför en mängd möjligheter. Vi investerar i teknik, innovation, samarbeten och kommunikation för att dra nytta av dessa.

Vision

Att förbättra välbefinnandet genom ledande lösningar inom hygien och hälsa

Affärsidé

Att hållbart utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja värdeskapande produkter och tjänster inom hygien och hälsa.

Mål

  • Skapa ökat värde för aktieägarna genom lönsam tillväxt
  • Öka livskvaliteten varje dag för fler människor
  • ​​Bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle
  • Skapa förutsättningar för våra medarbetare att uppnå sin fulla potential i ett vinnande lag

Strategier

  • Vinna i utvalda geografiska områden och kategorier
  • Fokusera på kunder och konsumenter
  • Genom innovation bygga ledande varumärken
  • Förbättra effektiviteten