Med visionen att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa arbetar Essity för långsiktigt värdeskapande för aktieägare, kunder, konsumenter, samhälle och medarbetare. Essitys affärsidé är att hållbart utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja värdeskapande produkter och tjänster inom hygien och hälsa. Genom innovation, digitalisering, edande marknadspositioner, ökad närvaro i de snabbast växande säljkanalerna samt servicenivåer, kvalitet och effektivitet i världsklass skapar Essity mervärde för kunder och konsumenter. Vår strategi och verksamhet bygger på en hållbar affärsmodell för lönsam tillväxt och ansvarsfullt värdeskapande med kund och konsument i centrum.