We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 233.8 (+6.1 SEK) on 17-Aug-2018 17:29

Select region


Global site


Essity-Strategy-2016-Swe.jpg

Vision

”Att förbättra välbefinnandet genom ledande hygien- och hälsolösningar”

Affärsidé

Att på ett hållbart sätt utveckla, producera, marknadsföra och sälja förstklassiga produkter och tjänster inom hygien och hälsa.

Mål

  • Skapa ökat värde för aktieägarna genom lönsam tillväxt
  • Öka livskvaliteten varje dag för fler människor
  • ​​Bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle
  • Skapa förutsättningar för våra medarbetare att uppnå sin fulla potential i ett vinnande lag

Strategier

  • Vinna i utvalda geografiska områden och kategorier
  • Med inriktning på kunder och konsumenter
  • Innovativa större varumärken
  • Driva effektivitet

Läs mer om våra Målsättningar & Inriktningar och Innovationer