Vision
Att förbättra välbefinnandet genom ledande lösningar inom hygien och hälsa

Affärsidé
Att hållbart utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja värdeskapande produkter och tjänster inom hygien och hälsa.

Mål

  • Skapa ökat värde för aktieägarna genom lönsam tillväxt
  • Öka livskvaliteten varje dag för fler människor
  • ​​Bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle
  • Skapa förutsättningar för våra medarbetare att uppnå sin fulla potential i ett vinnande lag

Strategier

  • Vinna i utvalda geografiska områden och kategorier
  • Med inriktning på kunder och konsumenter
  • Innovativa större varumärken
  • Driva effektivitet