Essity B 276.7 (+2.7 SEK) on 04-Feb-2023 17:29

Strategi

Tydlig strategi för ökat värdeskapande

Med visionen att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa arbetar Essity för långsiktigt värdeskapande för aktieägare, kunder, konsumenter, samhälle och medarbetare. Essitys affärsidé är att hållbart utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja värdeskapande produkter och tjänster inom hygien och hälsa. Genom innovation, digitalisering, ledande marknadspositioner, ökad närvaro i de snabbast växande säljkanalerna samt servicenivåer, kvalitet och effektivitet i världsklass skapar Essity mervärde för kunder och konsumenter. Vår strategi och verksamhet bygger på en hållbar affärsmodell för lönsam tillväxt och ansvarsfullt värdeskapande med kund och konsument i centrum.

Vårt syfte

Bryta barriärer för välbefinnande

Hygien och hälsa är viktigare än någonsin, och det är Essitys syfte att bryta barriärer för välbefinnande och bidra till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. Essity ska vara en positiv kraft för förändring och bryta samt övervinna de barriärer som står i vägen för förbättrat välbefinnande världen över.

Vår vision

Att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa

Med visionen att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa arbetar Essity för långsiktigt värdeskapande för kunder, konsumenter, samhälle, medarbetare och aktieägare.

Vår affärsidé

Att hållbart utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja värdeskapande produkter och tjänster inom hygien och hälsa

Våra mål

  • Skapa ökat värde för aktieägarna genom lönsam tillväxt

  • Öka livskvaliteten varje dag för fler människor

  • Bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle

  • Skapa förutsättningar för våra medarbetare att uppnå sin fulla potential i ett vinnande lag

Essity-BeliefsBehaviors.jpg