Essity B 255.2 (-2.3 SEK) on 24-May-2022 11:09

Press Center

April 22, 2022 - 07:00

Delårsrapport Kvartal 1 2022

March 31, 2022 - 08:00

Omvandling av aktier

Enligt Essitys bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omv[...]

March 02, 2022 - 08:00

Essity publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Hygien- och hälsobolaget Essity publicerar idag Års- och hållbarhetsredovisning för 2021 på www.essity.se.

April 21, 2022 - 18:33

Tidigarelagd publicering av Essitys delårsrapport för kvartal 1 2022

Essitys delårsrapport för kvartal 1 2022 kommer att publiceras fredagen den 22 april 2022, cirka kl. 07:00, istället för torsdagen den 28 april 2022 som tidigare kommunicerats. I samband med publicer[...]

March 28, 2022 - 08:00

Inbjudan till presentation av Essitys delårsrapport för första kvartalet 2022

Essitys delårsrapport för första kvartalet 2022 publiceras den 28 april 2022, cirka kl. 07:00. I samband med publiceringen hålls en telefon- och webbpresentation kl. 09:00 där vd och koncernchef Magn[...]

March 24, 2022 - 12:30

Essitys årsstämma 2022

Essity har idag hållit årsstämma.

February 22, 2022 - 18:35

Aktieägarna i Essity Aktiebolag (publ) org.nr 556325-5511 (”Essity”) kallas till årsstämma torsdagen den 24 mars 2022

Årsstämman kommer att genomföras genom förhandsröstning (poströstning), enligt den i anledning av coronaviruset föreslagna lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- oc[...]

February 10, 2022 - 08:00

Essity uppmärksammas av CDP för sitt leverantörssamarbete i kampen mot klimatförändringar

Hygien- och hälsobolaget Essity har utnämnts till ”Supplier Engagement Leader” av den globala ideella miljöorganisationen CDP. Utmärkelsen uppmärksammar hur Essity framgångsrikt arbetar tillsammans m[...]

February 02, 2022 - 10:00

Essity inkluderat i Sustainability Yearbook 2022

Hygien- och hälsobolaget Essity har inkluderats i S&P Global’s Sustainability Yearbook 2022. I en genomgång av över 7000 bolag i världen erhåller Essity silvermedalj inom kategorin Household Products[...]