Essity B 220.9 (-2.7 SEK) on 25-Sep-2022 17:29

Press Center

September 13, 2022 - 07:00

Ytterligare kostnadsökningar kräver nya omfattande prishöjningar

Hygien- och hälsobolaget Essity påverkas av ytterligare kostnadsökningar. Priserna på elektricitet och gas har ökat kraftigt i Europa från och med juli 2022. Även kostnaderna för bolagets råmaterial [...]

July 21, 2022 - 07:00

Halvårsrapport 2022

April 22, 2022 - 07:00

Delårsrapport Kvartal 1 2022

September 14, 2022 - 15:00

Essity presenterar ny organisation och förändringar i koncernledningen

För att stärka konkurrenskraften och öka effektiviteten meddelar Essity idag följande förändringar i bolagets organisationsstruktur och koncernledning. Förändringarna träder i kraft den 31 december 2[...]

September 14, 2022 - 10:20

Essity lånar 500 MEUR på obligationsmarknaden

Essity har lånat 500 MEUR på obligationsmarknaden under sitt EMTN-program (Euro Medium Term Note) till en ränta om 3,094 procent med förfallodag den 21 september 2026, vilket motsvarar en marginal öv[...]

September 08, 2022 - 15:00

Förändring i Essitys koncernledning

Don Lewis, chef för affärsenheten Professional Hygiene och medlem av Essitys koncernledning, har beslutat att lämna Essity.

September 01, 2022 - 08:00

Essity slutför förvärven av Knix och Modibodi

Hygien- och hälsobolaget Essity har slutfört förvärven av det kanadensiska bolaget Knix Wear Inc. (”Knix”) och det australiensiska bolaget Modibodi, båda är ledande leverantörer av absorberande under[...]

July 08, 2022 - 08:00

Essity förvärvar Knix och blir världsledande inom absorberande underkläder

Hygien- och hälsobolaget Essity förvärvar 80 procent av det kanadensiska bolaget Knix Wear Inc. ("Knix"), en ledande leverantör av absorberande underkläder för mens och inkontinens. Köpeskillingen up[...]

July 07, 2022 - 07:00

Essity förvärvar Modibodi – ett ledande bolag inom absorberande underkläder

Hygien- och hälsobolaget Essity förvärvar det australiensiska bolaget Modibodi, ett ledande bolag inom absorberande underkläder i Australien, Nya Zeeland och Storbritannien. Köpeskillingen uppgår til[...]