Essity B 254.9 (-2.6 SEK) on 24-May-2022 11:24

Essity-aktien

Börsvärde:179.2 miljarder SEK

Utdelning och utdelningspolicy

Essity strävar efter att ge långsiktig stabil och stigande utdelning till sina aktieägare. När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger vad bolaget kan investera i lönsam expansion, och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna.