Essity B 276.7 (+2.7 SEK) on 04-Feb-2023 17:29

Börsvärde:194.3 miljarder SEK

Utdelning och utdelningspolicy

Essity strävar efter att ge långsiktig stabil och stigande utdelning till sina aktieägare. När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger vad bolaget kan investera i lönsam expansion, och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna.