We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 290.8 (-9.9 SEK) on 29-Mar-2020 18:04

Select region


Global Site


Information med anledning av coronaviruset 

Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter och för aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av det nya coronaviruset, uppmanar Essity alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara personligen vid Essity:s årsstämma delta via ombud. 

För privatpersoner finns även möjligheten att kostnadsfritt anlita ett av Euroclear särskilt utsett ombud. För mer information om den möjligheten se www.euroclearproxy.se.

Årsstämma i Essity kommer att hållas den 2 april 2020 kl.15.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericssons Plan 4, Stockholm (inregistrering från kl.14.15).

Essitys årsstämma den 2 april 2020 – Särskilda arrangemang

Anmälan till årsstämma 2020

Valberedningens förslag och motiverat yttrande (pdf)

Uppgift om föreslagna ledamöter

Styrelsens utvärdering - Vissa ersättningsfrågor (pdf)

Styrelsens yttrande - Föreslagen utdelning (pdf)

Revisorsyttrande - Ersättning till ledande befattningshavare (pdf).

Års- och hållbarhetsrapporten 2019 (pdf)

Contacts

Jan Carlson

Senior Legal Counsel

Direkt: +46 8 788 52 59

Mats Beckman

Legal Counsel

Direct: +46 8 788 51 26