Tillväxt och värdeskapande genom förvärv och avyttringar (M&A) är en viktig del av Essitys strategi. Läs mer längre ner på sidan.

2023

17 juli, 2023
Essity har lämnat den ryska marknaden
Hygien- och hälsobolaget Essity har slutfört avyttringen av sin verksamhet i Ryssland för en köpeskilling om cirka 1,2 miljarder SEK på kontant- och skuldfri basis. Essity har därmed lämnat Ryssland.
Läs hela pressmeddelandet

10 juni, 2023
Essity avyttrar sin ryska verksamhet
Hygien- och hälsobolaget Essity avyttrar bolagets verksamhet i Ryssland. Essity har tecknat ett avtal med en köpare och transaktionen har nu godkänts av ryska myndigheter. Transaktionen förväntas avslutas vid erhållen slutlikvid under andra kvartalet 2023.
Läs hela pressmeddelandet

2022

1 september, 2022
Essity slutför förvärven av Knix och Modibodi
Hygien- och hälsobolaget Essity har slutfört förvärven av det kanadensiska bolaget Knix Wear Inc. (”Knix”) och det australiensiska bolaget Modibodi, båda är ledande leverantörer av absorberande underkläder för mens och inkontinens. Genom dessa förvärv blir Essity världsledande inom absorberande underkläder*, det snabbast växande produktsegmentet inom Intimate Hygiene som inkluderar Feminine Care och Incontinence Products.
Läs hela pressmeddelandet

8 juli, 2022
Essity förvärvar Knix och blir världsledande inom absorberande underkläder
Hygien- och hälsobolaget Essity förvärvar 80 procent av det kanadensiska bolaget Knix Wear Inc. ("Knix"), en ledande leverantör av absorberande underkläder för mens och inkontinens. Köpeskillingen uppgår till 320 MUSD (cirka 3,3 miljarder SEK) på kontant- och skuldfri basis för 80 procent av bolaget. Genom förvärvet blir Essity världsledande inom absorberande underkläder*, det snabbast växande produktsegmentet inom Intimate Hygiene som inkluderar Feminine Care och Incontinence Products.
Läs hela pressmeddelandet

7 juli, 2022
Essity förvärvar Modibodi – ett ledande bolag inom absorberande underkläder
Hygien- och hälsobolaget Essity förvärvar det australiensiska bolaget Modibodi, ett ledande bolag inom absorberande underkläder i Australien, Nya Zeeland och Storbritannien. Köpeskillingen uppgår till 140 MAUD (cirka 985 MSEK) på kontant- och skuldfri basis. Genom förvärvet stärker Essity sin ställning inom absorberande underkläder, det snabbast växande produktsegmentet inom Intimate Hygiene som omfattar Feminine Care och Incontinence Products.
Läs hela pressmeddelandet 

2 februari, 2022
Essity förvärvar bolag inom rengörings- och avtorkningsprodukter
Hygien- och hälsobolaget Essity har förvärvat Legacy Converting, Inc., ett amerikanskt bolag som tillhandahåller produkter inom kategorierna rengörande och desinficerande våtdukar, servetter, pappershanddukar och dukar som kan användas till valfritt rengöringsmedel. Köpeskillingen uppgår till 40 MUSD (cirka 370 MSEK) med ett potentiellt tilläggsbelopp om 10 MUSD (cirka 90 MSEK) på kassa- och skuldfri basis. Essity är världens största leverantör av produkter och tjänster inom professional hygiene med sitt ledande varumärke Tork.
Läs hela pressmeddelandet 

2021

29 december, 2021
Essity förvärvar bolag inom avancerad sårvård i USA
Hygien- och hälsobolaget Essity har förvärvat bolaget Hydrofera, som erbjuder teknologi och produkter inom avancerad sårvård. Köpeskillingen uppgår till 116 MUSD (cirka 1,1 miljarder SEK) med ett potentiellt tilläggsbelopp om 15 MUSD (cirka 137 MSEK) på kontant- och skuldfri basis. Förvärvet stödjer Essitys strategiska prioritering att växa genom förvärv inom Medical Solutions.
Läs hela pressmeddelandet 

21 december, 2021
Essity förvärvar amerikanskt medicintekniskt bolag inom ortopedi
Hygien- och hälsobolaget Essity har förvärvat AquaCast Liner, ett specialistföretag inom ortopedi som tillhandahåller vattentäta underlagsmaterial för gipsning på den amerikanska marknaden. Att växa genom förvärv inom Medical Solutions är en viktig strategisk prioritering för Essity och med detta förvärv stärker bolaget sin ledande position inom vård av frakturer samtidigt som produktutbudet utökas inom segmentet vattentäta och vattenavvisande gips. Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Essitys börsvärde och offentliggörs inte.
Läs hela pressmeddelandet

1 november, 2021
Essity förvärvar sporttejpvarumärken av Johnson & Johnson Consumer Inc.
Hygien- och hälsobolaget Essity har förvärvat Johnson & Johnson Consumer Inc.:s professionella varumärken för sporttejp, Coach, Elastikon och Zonas, som är etablerade premiumprodukter på den amerikanska marknaden. Essity är global marknadsledare inom tejp och förband och blir med förvärvet även ledande inom idrottsmedicinska distributörer på den amerikanska marknaden. Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Essitys börsvärde och offentliggörs inte.
Läs hela pressmeddelandet

31 augusti, 2021
Essity slutför förvärv av aktier i Productos Familia S.A.
Hygien- och hälsobolaget Essity har slutfört förvärvet av 45,8 procent av aktierna i det colombianska hygienbolaget Productos Familia S.A. ("Familia"). Essity äger nu 95,8 procent av Familia. Köpeskillingen uppgår till 1 540 MUSD (cirka 13 miljarder SEK) för 100 procent av bolaget på skuldfri basis. Förvärvet förväntas bidra positivt till Essitys vinst per aktie från 2021. 
Läs hela pressmeddelandet

2 juli, 2021
Essitys förvärv av ABIGO Medical har slutförts
Processen efter förvärvet av de återstående 25 procent av aktierna i ABIGO Medical AB är slutförd och bolaget är nu ett helägt dotterbolag till Essity. Enligt villkoren för transaktionen har ABIGO Medicals pharmaverksamhet avyttrats och sålts till bolagets grundare Jan G. Smith.
Läs hela pressmeddelandet

1 juli, 2021
Australiska hygienbolaget Asaleo Care blir idag en del av Essity
Hygien- och hälsobolaget Essity har i dag slutfört förvärvet av de återstående 63,8 procenten av aktierna i det australiska hygienbolaget Asaleo Care. Essity AustralAsia, som nu är namnet på den regionala enheten, konsolideras i Essitys redovisning från och med den 1 juli 2021.
Läs hela pressmeddelandet

1 juni, 2021
Aktieägarna i Asaleo Care accepterar Essitys bud om att förvärva samtliga aktier i bolaget
Den 16 februari 2021 meddelade hygien- och hälsobolaget Essity att de ingått avtal om att förvärva återstående 63,8 procent av aktierna i det australiska hygienbolaget Asaleo Care. Idag meddelar Asaleo Care att bolagets aktieägare har röstat för att acceptera Essitys bud.
Läs hela pressmeddelandet

27 april, 2021
Essity förvärvar resterande aktier i ABIGO Medical AB
Hygien- och hälsobolaget Essity har idag tecknat avtal om att förvärva resterande 25 procent av aktierna i det svenska medicintekniska bolaget ABIGO Medical AB. Essity förvärvade 75 procent av ABIGO Medical i februari 2020. Genom förvärvet blir ABIGO Medical ett helägt dotterbolag till Essity inom produktkategorin Medical Solutions. Aktierna köps från grundaren och styrelseordföranden Jan G. Smith till en värdering av 900 MSEK för 100 procent av bolaget på skuldfri bas.
Läs hela pressmeddelandet

22 april, 2021
Essity utökar sitt ägande i Productos Familia S.A.
Hygien- och hälsobolaget Essity har ingått ett avtal om att förvärva cirka 44 procent i det colombianska hygienbolaget Productos Familia S.A. (”Familia”). Efter slutförd transaktion kommer Essitys ägande i Familia att uppgå till minst 94 procent. Essity har varit ägare i Familia sedan 1985 och äger för närvarande 50 procent av bolaget. Köpeskillingen uppgår till 1 540 MUSD (cirka 13 miljarder SEK) för 100 procent av bolaget på skuldfri basis.
Läs hela pressmeddelandet

6 april, 2021
Essity förvärvar distributionsrättigheter till Sorbact i Australien och Nya Zeeland
Det ledande globala hygien- och hälsobolaget Essity förvärvar distributionsrättigheterna till sårbehandlingstekniken Sorbact® i Australien och Nya Zeeland från det australiska bolaget Bayport Brands. Under 2020 uppgick försäljningen av Sorbact® i regionen till 1,7 MAUD (cirka 11 MSEK). 
Läs hela pressmeddelandet

16 februari, 2021
Essity ingår avtal om förvärv av australiska hygienbolaget Asaleo Care
Efter pressmeddelandet den 10 december 2020 har hygien- och hälsobolaget Essity nu ingått ett avtal med hygienbolaget Asaleo Care om att förvärva återstående 63,8 procent av aktierna i bolaget för 1,40 AUD kontant per aktie. Asaleo Care är noterat på Australian Securities Exchange. Essity är den största aktieägaren med ett innehav om 36,2 procent av aktierna.
Läs hela pressmeddelandet

2020

1 april, 2020
Essity förvärvar bolag med smart ultraljudsteknologi för inkontinensvård. 
Hygien- och hälsobolaget Essity stärker sitt erbjudande för inkontinensprodukter genom att förvärva det holländska bolaget Novioscan. Bolaget utvecklar bärbar ultraljudsteknologi som övervakar urinblåsan och möjliggör kontinenskontroll. Köpeskillingen är cirka 70 MSEK (6,5 MEUR) på skuldfri basis.
Läs hela pressmeddelandet

27 februari, 2020
Förvärv av ABIGO Medical AB
Essity förvärvar 75 procent av det medicintekniska bolaget ABIGO Medical AB.
Läs hela pressmeddelandet

2019

21 maj, 2019
Essity avyttrar samägt bolag i Turkiet
Essity avyttrar sin 50-procentiga ägarandel i det samägda bolaget SCA Yildiz i Turkiet till den andra ägaren Yildiz.
Läs hela pressmeddelandet

2018

Förvärv av bolag i Peru och Bolivia
Den 16 februari 2018 förvärvade Familia, ägt till 50 procent av Essity, resterande 50 procent i bolaget Productos Sancela del Peru med verksamhet i Peru och Bolivia. Överförd ersättning uppgick till 310 MSEK. Essity konsoliderar efter förvärvet detta bolag som dotterbolag med minoritet. Före förvärvet konsoliderades bolaget som intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Omvärdering har gjorts av tidigare redovisad kapitalandel med 225 MSEK till verkligt värde och redovisas som en jämförelsestörande post i resultaträkningen.

Förvärv av bolag i Ecuador
Den 3 april 2018 förvärvade Familia, ägt till 50 procent av Essity, bolaget Industrial Papelera S.A. (INPAECSA) med verksamhet i Ecuador. Överförd ersättning uppgick till 68 MSEK.

2017

Essity var tidigare en del av SCA. För förvärv och avyttringar innan delningen, vänligen besök www.sca.com.


Tillväxt och värdeskapande genom förvärv och avyttringar
Tillväxt och värdeskapande genom förvärv och avyttringar (M&A) är en viktig del av Essitys strategi. Olika strategiska möjligheter utvärderas kontinuerligt, men alla möjligheter uppfyller inte våra höga krav på hållbar tillväxt. För att säkerställa en korrekt och komplett due diligence-process är både interna och externa intressenter involverade i M&A-processen.

Vi utvärderar alla potentiella förvärv ur flera perspektiv och genomför därför en rigorös due diligence-process, i vilken vi undersöker finansiella resultat och strategisk passform till miljö-, sociala och styrningsfaktorer (”ESG”). I vår due diligence-process ingår att utvärdera potentiella risker och möjligheter relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, antikorruption och miljömässig hållbarhet.

På Essity förstår vi att M&A-aktiviteter kan få betydande konsekvenser för alla inblandade intressenter och vi strävar efter att säkerställa att alla förvärv vi genomför ligger i linje med våra värderingar och bidrar till hållbar tillväxt för både vårt företag och samhället som helhet.