We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 223.8 (-2.1 SEK) on 22-Jan-2019 17:29

Select region


Global Site


Här hittar du Essitys förvärv och avyttringar.

Essity har inte genomfört några förvärv eller avyttringar.