We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 281.1 (-7.7 SEK) on 15-Sep-2019 17:29

Select region


Global Site


2019

Essity avyttrar samägt bolag i Turkiet

Essity avyttrar sin 50-procentiga ägarandel i det samägda bolaget SCA Yildiz i Turkiet till den andra ägaren Yildiz. Läs hela pressmeddelandet.

2018

Förvärv av bolag i Peru och Bolivia

Den 16 februari 2018 förvärvade Familia, ägt till 50 procent av Essity, resterande 50 procent i bolaget Productos Sancela del Peru med verksamhet i Peru och Bolivia. Överförd ersättning uppgick till 310 MSEK. Essity konsoliderar efter förvärvet detta bolag som dotterbolag med minoritet. Före förvärvet konsoliderades bolaget som intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Omvärdering har gjorts av tidigare redovisad kapitalandel med 225 MSEK till verkligt värde och redovisas som en jämförelsestörande post i resultaträkningen.

Förvärv av bolag i Ecuador

Den 3 april 2018 förvärvade Familia, ägt till 50 procent av Essity, bolaget Industrial Papelera S.A. (INPAECSA) med verksamhet i Ecuador. Överförd ersättning uppgick till 68 MSEK.

2017

Essity var tidigare en del av SCA. För förvärv och avyttringar innan delningen, vänligen besök www.sca.com.