Essity B 294.2 (-0.3 SEK) on 29-Nov-2021 12:39

Select region


Global Site


2109 2106 2103 2012 2009 2006 2003 1912 1909 1906 1903 1812 1809 1806 1803 1712
Skuldsättningsgrad, ggr 0,85 0,7 0,68 0,67 0,69 0,75 0,78 0,81 0,96 1,06 0,99 0,99 1,02 1,09 0,99 1,06
Skuldbetalningsförmåga, % 31 36 41 46 45 42 39 38 31 27 26 25 25 25 27 26
Nettolåneskuld / EBITDA 2,53 2,12 1,92 1,75 1,84 1,95 2,14 2,33 2,87 3,28 3,25 3,11 3,09 3,11 2,9 2,91
Nettolåneskuld / Justerad EBITDA 2,6 2,12 1,94 1,76 1,85 1,93 2,09 2,25 2,76 3,06 3,07 2,96 2,95 3,08 2,84 2,83
1) Skuldsättningsgrad är uttryckt som nettolåneskulden i förhållande till eget kapital. 
2) Skuldbetalningsförmåga uttrycks som 12 månaders kassamässigt resultat i förhållande till utgående balans på nettolåneskulden. 
3) Nettolåneskuld/EBITDA beräknas som utgående balans på nettolåneskulden i förhållande till 12 månaders rullande EBITDA.