Essity B 276.7 (+2.7 SEK) on 04-Feb-2023 17:29
KeyActionAreas-1920x1080.jpg
Our Journey to net zero

Globala klimatförändringar är en av vår tids avgörande utmaningar. Som ett av världens ledande hygien- och hälsoföretag har Essity anslutit sig till Business Ambition för 1,5 grader och har åtagit sig att uppnå nettonollutsläpp till 2050. Vi bygger vidare på våra kortsiktiga mål för 2030 och accelererar våra ansträngningar på resan mot netto noll.

Vad vi strävar efter (vår ambition för en hållbar framtid)

Vi på Essity vill öka välbefinnandet genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. Vi bidrar till att förbättra livet för enskilda individer och förbättra samhällen i stort. Vi strävar också efter att minimera vår miljöpåverkan och har som mål att utveckla produkter och lösningar som använder färre resurser och passar i ett cirkulärt samhälle.

Vad vi gör

För att nå våra mål och skapa hållbart värde bygger vårt arbete på tre plattformar. Vi har åtagit oss att visa omsorg och mod och engagera oss i sociala frågor som andra inte vågar driva. Vår ambition är att skapa mervärde genom att använda färre resurser. Vi skapar och designar produkter och tjänster som passar i ett cirkulärt samhälle.

Hur vi gör det

Vi minimerar vår miljöpåverkan genom att producera mer från mindre och skapar nya produkter och lösningar som passar i ett cirkulärt samhälle. Genom att agera ansvarsfullt i vår verksamhet kan vi göra skillnad – på egen hand och tillsammans med andra.

Sustainability Circle
Hållbar hygien

Varje dag använder miljoner människor i Norden våra bindor, blöjor och vårt toapapper för att klara sina grundläggande hygienbehov. Läs mer om vad vi bla gör i Norden för att belasta miljön så lite som möjligt.

Hållbarhet har alltid varit centralt för Essity. Att bidra till en bättre morgondag driver vår verksamhet framåt
Magnus Groth, vd och koncernchef, Essity.
People from around the world are discussing different topics.
Roll i samhället

Essity tar aktiv del i samhällsfrågor som rör hygien och hälsa, hållbarhet och cirkulärt samhälle.

Girls paying together.
Mänskliga rättigheter

Vi har närvaro i många länder och det är vårt ansvar att vår verksamhet inte skadar människor eller inkräktar på deras rättigheter.

Hållbarhetsrapportering

Essity samlar årligen in stora mängder miljö- och social data som vi redovisar här.

Samhällsengagemang

Essity eftersträvar att vara en aktiv samarbetspartner i de lokala samhällen där vi finns.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss.