Essity B 269.8 (+0.3 SEK) on 26-Sep-2021 17:29

Select region


Global Site


Mother_and_two_boys_with_kite_on_beach_1.tif

Steg för steg mot en hållbar framtid

Vår verksamhet bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Vi anser att arbetet med att uppfylla hållbarhetsmålen kommer att göra världen bättre samtidigt som det innebär goda affärsmöjligheter. Vi arbetar för att övervinna globala utmaningar tillsammans med kunder, konsumenter, leverantörer och andra samarbetspartners. Vi har valt att särskilt fokusera på mål 3, 5, 6, 12, 13 och 15 då vi bidrar till dem genom såväl vår verksamhet som med expertis och erfarenhet.

Vad vi strävar efter (vår ambition för en hållbar framtid)

Vi på Essity vill öka välbefinnandet genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. Vi bidrar till att förbättra livet för enskilda individer och förbättra samhällen i stort. Vi strävar också efter att minimera vår miljöpåverkan och har som mål att utveckla produkter och lösningar som använder färre resurser och passar i ett cirkulärt samhälle.

Vad vi gör

För att nå våra mål och skapa hållbart värde bygger vårt arbete på tre plattformar. Vi har åtagit oss att visa omsorg och mod och engagera oss i sociala frågor som andra inte vågar driva. Vår ambition är att skapa mervärde genom att använda färre resurser. Vi skapar och designar produkter och tjänster som passar i ett cirkulärt samhälle.

Hur vi gör det

Vi minimerar vår miljöpåverkan genom att producera mer från mindre och skapar nya produkter och lösningar som passar i ett cirkulärt samhälle. Genom att agera ansvarsfullt i vår verksamhet kan vi göra skillnad – på egen hand och tillsammans med andra.

Vårt hållbarhetsarbete i korthet

Varje år publicerar vi Essitys integrerade Års- och hållbarhetsredovisning, som visar hur inbäddat hållbarhet är i vår verksamhet. Broschyren "Sustainability in brief" kompletterar denna och ger en omfattande översikt av vårt hållbarhetsarbete. Den finns tillgänglig på flera språk.

Sustainability Circle

Hållbar hygien

Varje dag använder miljoner människor i Norden våra bindor, blöjor och vårt toapapper för att klara sina grundläggande hygienbehov. Läs mer om vad vi bla gör i Norden för att belasta miljön så lite som möjligt.

"Hållbarhet har alltid varit centralt för Essity. Att bidra till en bättre morgondag driver vår verksamhet framåt"
Essity_icon_Reward_RGB_2_Colour.jpg

Utmärkelser och betyg för hållbarhet

Extern granskning och analys av Essitys hållbarhetsarbete ökar. Förvaltare och investerare baserar ofta sina investeringar på externa index och betyg.

People from around the world are discussing different topics.

Roll i samhället

Essity tar aktiv del i samhällsfrågor som rör hygien och hälsa, hållbarhet och cirkulärt samhälle.

Girls paying together.

Mänskliga rättigheter

Vi har närvaro i många länder och det är vårt ansvar att vår verksamhet inte skadar människor eller inkräktar på deras rättigheter.