Essity B 242.5 (+0.3 SEK) on 23-Feb-2024 11:24

Varumärken


Hållbarhet

För människors och planetens välbefinnande


På Essity är vi engagerade i att förbättra människors och planetens välbefinnande. Hygien och hälsa är grundläggande för människors välbefinnande, och våra produkter och tjänster gör det möjligt för människor över hela världen att leva hälsosamma och värdiga liv.

Vi bryter barriärer för välbefinnande genom att utmana tabun och stigman kring hygien och hälsa som bidrar till mer inkluderande samhällen. Vi arbetar för att Essity ska vara en rättvis och säker arbetsplats för alla. Vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och är inställda på att skydda vår planets hälsa genom att minska vår miljöpåverkan och skydda den biologiska mångfalden.

"Vårt fokus på hållbarhet bygger en starkare affär med våra kunder och konsumenter och förbättrar människors och planetens välbefinnande, vilket skapar värde för både aktieägare och samhälle." - Magnus Groth VD och koncernchef, Essity

Essity-Sustainability-PlayingField-1920x1080.jpg

Essitys hållbarhetsramverk och identifierade områden där vi har störst positiv påverkan för människors och planetens välbefinnande.

UN-SDG-2-1920x1080.jpg
FN:s mål för hållbar utveckling

Som ett ledande globalt hygien- och hälsobolag spelar Essity en viktig roll i att bidra till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi fokuserar på mål 3, 5, 6, 12, 13 och 15. Det är här vi har vår kompetens och vi kan bidra med det mesta. Vi stödjer FN:s Global Compact och vi arbetar för att övervinna globala utmaningar genom samarbeten och partnerskap.