We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 233 (-2.5 SEK) on 26-May-2018 17:33

Select region


Global site


Mother_and_two_boys_with_kite_on_beach_1.tif

Steg för steg mot en hållbar framtid

SIB Cover SE.PNG

“Vårt hållbarhetsarbete i korthet”

Nyligen publicerade vi vår första integrerade års- och hållbarhetsredovisning som tydliggör hur hållbarhet är en integrerad del i Essitys affärsmodell och allt Essity gör. Vi är glada över att nu även kunna presentera ”Vårt hållbarhetsarbete i korthet”, en kortare summering av vårt omfattande hållbarhetsarbete världen över.

Läs mer om och ladda ner “Vårt hållbarhetsarbete i korthet”
Ars-HallbarhetsReport-2017-2880x1300.jpg

Års- och hållbarhetsredovisning

Essity års- och hållbarhetsredovisning har som ambition att beskriva verksamheten ur ett ekonomiskt, social och miljömässigt perspektiv

Läs den digitala rapporten
Essity-SDG-approach.jpg

Vår syn på FN:s mål för hållbar utveckling

På Essity anser vi att arbetet med att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling kommer att bidra till en bättre värld samtidigt som de skapar goda affärsmöjligheter för företag runt om i världen.

Läs mer
Menstrual Hygiene Seminar - Cape Town

Hygiene Matters Report

Essity har tillsammans med Samarbetsrådet för vattenförsörjning och sanitet (The Water Supply and Sanitation Collaborative Council, WSSCC), lanserat rapporten Hygiene Matters, en gemensam forskningsrapport om hygienpraxis över hela världen. Initiativet togs av Essity 2008 för att öka medvetenheten om sambandet mellan hygien, hälsa och välbefinnande.

Läs mer
Essity_icon_Reward_RGB_2_Colour.jpg

Utmärkelser och betyg för hållbarhet

Läs mer om Essitys utmärkelser och betyg