Revisionsbyrån har meddelat dess utnämning av Erik Sandström, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen.

Erik Sandström är också huvudansvarig revisor för Atlas Copco, Autoliv, Epiroc, Mycronic och Ratos. Han innehar inte några aktier i företaget.