Revisionsbyrån har meddelat dess utnämning av Hamish Mabon, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen.

Hamish Mabon innehar inte några aktier i företaget.