Revisionsbyrån har meddelat dess utnämning av Hamish Mabon, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen.

Hamish Maboninnehar inte några aktier i företaget.