We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 226 (+0 SEK) on 21-Feb-2018 17:29

Select region


Global site


  • Enligt Essitys bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

  • Essity* har blivit omnämnt som ett av världens 100 mest hållbara bolag av Corporate Knights. Listan presenterades i samband med World Economic Forum i Davos, Schweiz.

  • Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av Essitys bokslutsrapport för 2017 kan också följas via webbsändning eller telefon.

  • Enligt Essitys bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

  • Enligt Essitys bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

  • Essity visar sitt stöd för transparens genom att delta i Environmental Paper Company Index 2017 (EPCI). Koncernen får en sammanlagd poäng på 78,7 procent, och 94 procent av 100 procent för sina ansvarsfulla fiberinköp. EPCI är ett verktyg som WWF använder för att främja transparens, hållbarhet och kontinuerliga förbättringar i den globala massa-, pappers- och förpackningssektorn.  

  • Ledande hygien- och hälsobolaget Essity har utnämnts till global ledare för sitt arbete med vatten och skog och får högsta betyg av CDP, en internationell icke vinstdrivande organisation som arbetar för hållbara ekonomier. Av tusentals undersökta bolag kvalificerade sig Essity som ett av endast fyra till CDP:s A-lista för både CDP Water och CDP Forest.