We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 224 (-0.8 SEK) on 19-Nov-2018 10:39

Select region


Global site


  • Essity har tilldelats utmärkelserna ”Technical Innovation of the Year” (Årets tekniska innovation) för Tork EasyCube® och ”Best Practice - Sustainability” (Bästa praxis – Hållbarhet) vid 2018 års European Cleaning & Hygiene Awards. Utmärkelserna tillkännagavs den 15 november i Berlin.

  • Essity har anslutit till Ellen MacArthur Foundations globala åtagande för en ny plastekonomi, ”A line in the sand”. Därmed strävar Essity mot att senast 2025 ska bolagets alla förpackningar vara återvinningsbara.

  • För att stärka konkurrenskraften och öka effektiviteten, meddelar Essity idag följande förändringar i bolagets organisationsstruktur och koncernledning. Förändringarna innebär att antalet personer i koncernledningen minskar från 14 till 12.

  • Margareta Lehmann, chef för affärsenheten Health and Medical Solutions och medlem av Essitys koncernledning, lämnar sin befattning för att gå i pension.

  • Idag öppnar hygien- och hälsobolaget Essity årsmötet av United Nations Foundations dialog om FN:s globala hållbarhetsmål. Mötet äger rum vid FN:s högkvarter i New York och samlar näringsliv, regeringar, myndigheter, civilsamhälle och intresseorganisationer för att utbyta erfarenheter och perspektiv kring hur målen ska uppnås.

  • Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av Essitys rapport för det tredje kvartalet 2018 kan också följas via webbsändning eller telefon.

  • För att stärka bolagets långsiktiga kostnadseffektivitet introducerar hygien- och hälsobolaget Essity idag ett koncernövergripande besparingsprogram. Programmet beräknas ge årliga kostnadsbesparingar om cirka 800 MSEK, med full effekt vid utgången av 2019. 

  • Den 27 september öppnar utställningen ”Hand to Hand” på Fotografiska i Stockholm med bilder tagna av den internationellt prisbelönte fotojournalisten Paul Hansen. Det är andra gången Essity och Fotografiska arrangerar en gemensam utställning som syftar till att lyfta hur hygien och hälsa påverkar människors välbefinnande.

  • För att ytterligare öka effektiviteten inom bolagets verksamhet för Professional Hygiene stänger Essity sin konverteringsanläggning i Bellemont, Arizona, USA.