Presentationerna sändes live från Essitys huvudkontor i Stockholm och presenterade respektive affärsområdes marknadstrender, produkterbjudanden, strategier och prioriteringar. Varje presentation avslutades med en frågestund.

  • Health & Medical presenterades den 7 december kl 15:00-16:15 CET av Magnus Groth och Ulrika Kolsrud, chef affärsenheten Health & Medical Solutions. Den första dagen började med en kort presentation av koncernen Essity.

  • Professional Hygiene presenterades den 8 december kl 15:00-16:00 CET av Magnus Groth och Don Lewis, chef affärsenheten Professional Hygiene, samt Pablo Fuentes, tillträdande chef affärsenheten Professional Hygiene.

  • Consumer Goods presenterades den 9 december kl 15:00-16:00 CET av Magnus Groth och Volker Zöller, chef affärsenheten Consumer Goods, och Pablo Fuentes, chef affärsenheten Latin America samt Andres Gomez, tillträdande chef för nya affärsenheten Consumer Goods Americas.

Nedan finns länk till webbpresentationer i replay och presentationerna.