Essity B 263.4 on 29-Nov-2023 18:00

Varumärken


Hållbarhet

För människors och planetens välbefinnande


Finansiella rapporter

Här hittar du Essitys delårsrapporter och årsredovisningar, inklusive webbsända presskonferenser i samband med varje rapport.

SCA:s finansiella rapporter

Essity var tidigare en del av SCA. För finansiella rapporter som publicerats före delningen, besök www.sca.com/ir.

Kontakt
Sandra Åberg

Vice President Investor Relations

Visa e-post

Direkt: +46 70 564 96 89

Års- och hållbarhetsredovisningen 2022 för Essity Aktiebolag (publ) presenteras i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering enligt ESEF (European Single Electronic Format) i ovanstående XHTML-fil samt ZIP-fil i enlighet med vad som specificerats i Regulatory Technical Standards on ESEF (Delegated Regulation (EU) 2019/815). ESEF filerna lämnades för offentliggörande den 2 mars 2023. Ovanstående PDF av Års- och hållbarhetsredovisningen 2022 är inte upprättad enligt ESEF.