Essity B 243.1 (+0.9 SEK) on 23-Feb-2024 10:09

Varumärken


Hållbarhet

För människors och planetens välbefinnande


Vår historia och förändringsresa

Mother_and_Kids_Kitchen_1920x1080.jpg

Essity listades på Nasdaq Stockholm den 15 juni 2017, som ett resultat av splittringen från SCA. Det svenska skogsbolaget SCA grundades i Sverige 1929. Vår expertis inom hygien och hälsa börjar med förvärvet av det svenska företaget Mölnlycke 1975, genom vilket våra rötter sträcker sig tillbaka till 1849.

Från 1975 fortsatte vår tillväxt inom hygien- och hälsoverksamheten med förvärv och joint ventures. Sedan 1975 har vi konsoliderat och fokuserat vår verksamhet kring träfiberprodukter, och vi har lett banbrytande produktutveckling inom alla våra produktområden.

Essity förvärvade 2017 BSN medical, ett ledande företag för medicinska lösningar som utvecklar produkter inom sårvård, kompressionsterapi och ortopedi. Tillsammans blev vi Essity. Sedan dess har vi skapat ytterligare värde för miljontals människor runt om i världen och gjort stora framsteg, till exempel:

 • Expanderat genom flera strategiska förvärv med fokus på tillväxt inom högavkastande kategorier

 • Antagit ambitiösa hållbarhets- och klimatmål och investerat i alternativa fibrer

 • Fortsatt förändra verksamheten för ökad effektivisering och digitalisering

Essitys innovationer är baserade på djup kund- och konsumentinsikt, vilket hjälper oss att utveckla unika och framgångsrika lösningar. För oss är hållbarhet en strategisk prioritering för långsiktigt lönsam tillväxt. Våra initiativ bidrar till en bättre miljö samtidigt som bolagets konkurrenskraft ökar.

Namnet Essity kommer av de engelska orden ”essentials” och ”necessities”. Hygien och hälsa är centralt för människors välbefinnande. Som ledande hygien- och hälsobolag erbjuder vi nödvändiga produkter och tjänster i vardagen. Därför heter vi Essity.

Höjdpunkter från vår resa

2017

 • Förvärv av BSN medical, ett ledande medicintekniskt bolag

 • Notering av Essity Aktiebolag (publ) på Nasdaq Stockholm

 • Partnerskap med UNF lanserades

 • Global ledare för arbete med vatten och skogsfiberbaserade material av CDP

 • Ett av världens 100 mest hållbara bolag av Corporate Knights

2018

 • Inkludering i Dow Jones Sustainability World Index och Down Jones Sustainability Europe Index samt utnämnd branschledare inom sektorn för Household Products

 • Introduktion av kostnadsbesparingsprogram

 • Omstruktureringsåtgärder inom mjukpappersproduktionen i Europa, Nordamerika och Latinamerika

2019

 • E-handelsförsäljningen ökade till cirka 13 miljarder SEK, motsvarande cirka 10 procent av nettoomsättningen

 • Avslutning av besparingsprogrammet med årliga kostnadsbesparingar om drygt 900 MSEK

 • Avyttring av Baby Care i Turkiet

 • Investering i produktion baserad på massa av halm i Mannheim, Tyskland

 • Nya förpackningsmål som en del av Ellen MacArthur Foundations plastinitiativ “New Plastic Economy” 

 • Partnerskap med UNICEF i Mexiko lanserades

2020

 • Förvärv av 75 procent av ABIGO Medical, ett svenskt medicintekniskt bolag

 • Förvärv av Novioscan, som utvecklar smart ultraljudsteknologi för övervakning av urinblåsan

 • Avyttring av Sancella Tunisia

 • Målet för justerad avkastning på sysselsatt kapital nått och höjt till över 17 procent 2025

 • Acceleration av digitalisering och investering i en ny digital plattform

 • Lansering av programmet ”Manufacturing Roadmap” för att ytterligare optimera och effektivisera Essitys värdekedja

 • Inkludering i Dow Jones Sustainability Europe Index

 • Plats på CDPs “A-lista” för arbete mot avskogning och hållbara råvaruinköp

 • Ett av världens 100 mest hållbara bolag av Corporate Knights

2021

 • Sex förvärv inklusive Asaleo Care, Familia, Hydrofera, AquaCast Liner, sporttejpsvarumärkena Coach, Elastikon, Zonas och de återstående aktierna i ABIGO Medical

 • Nytt mål för försäljningstillväxt på mer än 5 procent, inklusive organisk försäljningstillväxt och förvärv

 • E-handelsförsäljningen uppgick till 14 procent av nettoomsättningen 2021

 • Högre marknadsandelar för cirka 70 procent av varumärkesförsäljningen inom detaljhandeln

 • Påbörjat arbetet med att skapa divisionen Consumer Tissue Private Label Europe

 • Lansering av nya och uppdaterade hållbarhetsmål, däribland ett åtagande om nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050

 • Inkludering på CDPs ”A-lista” för arbete mot avskogning och benämning som ledande för hanteringen av klimatförändringar

 • ”Diversity Leader” av Financial Times och på 25:e plats av 15 000 bolag

2022 och framåt

 • Nya affärsområden: Health & Medical, Consumer Goods och Professional Hygiene

 • Inkludering i S&P Global’s Sustainability Yearbook 2022 och rankat som ett av 150 mest hållbara bolag

 • Lansering av Essitys resa för att nå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050

 • Uppmärksammat av den ideella miljöorganisationen CDP för ledarskap inom hållbarhet och inkluderat på CDPs ”A-lista” för arbete mot avskogning

 • Utnämnt till ”Supplier Engagement Leader” av CDP för framgångsrikt arbete med leverantörer i kampen mot klimatförändringar

 • Förvärv av Legacy Converting, ett amerikanskt bolag inom avtorknings-och rengöringsprodukter

 • Världsledande inom absorberande underkläder genom förvärv av det australiensiska bolaget Modibodi och 80% av det kanadensiska bolaget Knix

 • Återigen utnämnt till ”Diversity Leader” av Financial Times  

 • E-handelsförsäljningen uppgick till 15 procent av nettoomsättningen 2022

Följ oss på vår fortsatta förändringsresa