Essity B 263.4 (+0.2 SEK) on 30-Nov-2023 17:29

Varumärken


Hållbarhet

För människors och planetens välbefinnande


Aktiekapitalets utveckling

Tabellen nedan visar utveckling av Essitys aktiekapital sedan 2017.

År

Händelse Förändring av antalet aktier av serie A Förändring av antalet aktier av serie B Totalt antal aktier av serie A Totalt antal aktier av serie B Totalt antal aktier Förändring av aktiekapital, SEK Totalt aktiekapital, SEK Kvotvärde, SEK
2017 Fondemission1) 64.589.523 637.747.966 64.594.523 637.747.966 702.342.489 2.349.866.980 2.350.366.980 3,35
2017 Omvandling –454,085 454.085 64.140.438 638.202.051 702.342.489 2.350.366.980 3,35
2018 Omvandling –147,667 147.667 63.992.771 638.349.718 702.342.489 2.350.366.980 3,35
2019 Omvandling –58,129 58.129 63.934.642 638.407.847 702.342.489 2.350.366.980 3,35
2020 Omvandling –2 199 470 2 199 470 61 735 172 640 607 317 702 342 489 2 350 366 980 3.35
2021 Omvandling –320 104 320 104 61 415 068 640 927 421 702 342 489 2 350 366 980 3,35
2022 Omvandling –206,154 206.154 61.208.914 641.133.575 702.342.489 3 350 366 980 3,35

1) På årsstämman den 5 april 2017 beslutade aktieägarna om en fondemission. Syftet med fondemissionen var att öka aktiekapitalet samt antalet aktier för att de senare inför SCAs utdelning av Essity skulle motsvara antalet aktier i SCA.