We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 260.1 (-5.9 SEK) on 25-Nov-2020 17:30

Select region


Global Site


Tabellen nedan visar utveckling av Essitys aktiekapital sedan 2017

År Händelse Förändring av antalet aktier av serie A Förändring av antalet aktier av serie B Totalt antal aktier av serie A Totalt antal aktier av serie B Totalt antal aktier Förändring av aktiekaptial, SEK Totalt aktiekapital, SEK Kvotvärde, SEK
2017 Bonus issue1) 64,589,523 637,747,966 64,594,523 637,747,966 702,342,489 2,349,866,980 2,350,366,980 3.35
2017 Conversion -454,085 454,085 64,140,438 638,202,051 702,342,489 2,350,366,980 3.35
2018 Conversion -147,667 147,667 63,992,771 638,349,718 702,342,489 2,350,366,980 3.35
2019 Conversion -58,129 58,129 63,934,642 638,407,847 702,342,489 2,350,366,980 3.35
1) På årsstämman den 5 april 2017 beslutade aktieägarna om en fondemission. Syftet med fondemissionen var att öka aktiekapitalet samt antalet aktier för att de senare inför SCAs utdelning av Essity skulle motsvara antalet aktier i SCA.