We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 267.8 on 25-Mar-2019 18:00

Select region


Global Site


År Händelse Förändring av antalet aktier av serie A Förändring av antalet aktier av serie B Totalt antal aktier av serie A Totalt antal aktier av serie B Totalt antal aktier Förändring av aktiekapital, SEK Totalt aktie-kapital, SEK Kvotvärde, SEK
2016 Nyemission 4,000 5,000 5,000 400,000 500,000 100
2017 Fondemission1) 64,589,523 637,747,966 64,594,523 637,747,966 702,342,489 2,349,866,980 2,350,366,980 3.35
2017 Omvandling -584 584 64,593,939 637,748,550 702,342,489 2,350,366,980 3.35
1) På årsstämman den 5 april 2017 beslutade aktieägarna om en fondemission. Syftet med fondemissionen var att öka aktiekapitalet samt antalet aktier för att de senare inför SCAs utdelning av Essity skulle motsvara antalet aktier i SCA.