We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 321 (-0.6 SEK) on 21-Jan-2020 17:29

Select region


Global Site


Tabellen nedan visar utveckling av Essitys aktiekapital sedan 2017

År Händelse Förändring av antalet aktier av serie A Förändring av antalet aktier av serie B Totalt antal aktier av serie A Totalt antal aktier av serie B Totalt antal aktier Förändring av aktiekapital, SEK Totalt aktie-kapital, SEK Kvotvärde, SEK
2017 Fond-emission1) 64,589,523 637,747,966 64,594,523 637,747,966 702,342,489 2,349,866,980 2,350,366,980 3.35
2017 Omvandling -454,085 454,085 64,140,438 638,202,051 702,342,489 2,350,366,980 3.35
2018 Omvandling -147,667 147,667 63,992,771 638,349,718 702,342,489 2,350,366,980 3.35
1) På årsstämman den 5 april 2017 beslutade aktieägarna om en fondemission. Syftet med fondemissionen var att öka aktiekapitalet samt antalet aktier för att de senare inför SCAs utdelning av Essity skulle motsvara antalet aktier i SCA.