Essity B 283.3 (+12.8 SEK) on 25-Oct-2021 17:29

Select region


Global Site


Tabellen nedan visar utveckling av Essitys aktiekapital sedan 2017.

År Händelse Förändring av antalet aktier av serie A Förändring av antalet aktier av serie B Totalt antal aktier av serie A Totalt antal aktier av serie B Totalt antal aktier Förändring av aktiekapital, SEK Totalt aktiekapital, SEK Kvotvärde, SEK
2017 Fondemission1) 64.589.523 637.747.966 64.594.523 637.747.966 702.342.489 2.349.866.980 2.350.366.980 3,35
2017 Omvandling –454,085 454.085 64.140.438 638.202.051 702.342.489 2.350.366.980 3,35
2018 Omvandling –147,667 147.667 63.992.771 638.349.718 702.342.489 2.350.366.980 3,35
2019 Omvandling –58,129 58.129 63.934.642 638.407.847 702.342.489 2.350.366.980 3,35
2020 Omvandling –2,199,470 2.199.470 61.735.172 640.607.317 702.342.489 2.350.366.980 3,35
1) På årsstämman den 5 april 2017 beslutade aktieägarna om en fondemission. Syftet med fondemissionen var att öka aktiekapitalet samt antalet aktier för att de senare inför SCAs utdelning av Essity skulle motsvara antalet aktier i SCA.