Essity B 220.9 (-2.7 SEK) on 25-Sep-2022 17:29

Att bryta hinder för välbefinnande

Vi arbetar med ett flertal initiativ för att förbättra kunskapen om hygien och hälsa samt att höja standarderna, både på en lokal och global nivå. Vi samlar in insikter, delar berättelser, samarbetar med olika partner och utbildar miljoner av människor för att främja en offentlig och kunskapsbaserad dialog.

Family_eating_clementine_on_terrace_4_1920x1080.jpg
Bättre hygien- och hälsostandarder

Så länge som villkoren för hälsa och hygien i vardagen kan förbättras finns det en möjlighet att öka välbefinnandet.

EssityMXUnicef-1920x1080.jpg
Bättre förståelse för varandra

Vi vill eliminera det som står i vägen för välbefinnande genom att belysa de tabun och stigman som finns och främja en dialog om dessa.

Omslag för hälso- och hygienrapport
Insikter

Skapa insikter och rapporter för att driva samhällsutvecklingen framåt.

Partnership2021-Compilation-1920x1080.jpg
Våra partners
 
Tillsammans arbetar vi och vidtar åtgärder för en hållbar utveckling
Family_with_grandson_and_grandfather_1920x1080.jpg
Berättelser

Främja medvetenheten med spännande och fängslande berättelser.

IWD21_Collage_16x9.jpg
Events

Skapa medvetenhet om viktiga hygien- och hälsoevenemang.