We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 233.8 (+6.1 SEK) on 17-Aug-2018 17:29

Select region


Global site


Pär Boman (1961)

Pär Boman

Ingenjör och ekonomexamen

Styrelsens ordförande och styrelseledamot sedan 2016 (ordförande i SCA sedan 2015). Ordförande i ersättningsutskottet och medlem i revisionsutskottet.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseordförande i Svenska Handelsbanken AB och Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA. Vice styrelseordförande i AB Industrivärden och styrelseledamot i Skanska AB. 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Invald: 2016 (invald i SCA 2010)

B-aktier: 3 000

Ewa Björling (1961)

Ewa Björling.jpg

Medicine doktor och docent från Karolinska Institutet.

Styrelseledamot sedan 2016 (hos SCA sedan 2016).

Andra pågående uppdrag/befattningar
Styrelseledamot i Biogaia AB och Mobilaris AB. 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större ägare.

Invald: 2016 (invald i SCA 2016)

Maija-Liisa Friman (1952)

Maija-Liisa Friman

Civilingenjör

Styrelseledamot sedan 2016 (hos SCA sedan 2016).

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseledamot i Finnair, Securities Market Association och Boardman Oy.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större ägare.

Invald: 2016

Annemarie Gardshol (1967)

Annemarie Gardshol

Civilingenjör

Styrelseledamot sedan 2016 (hos SCA sedan 2015).

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA. VD i PostNord Sverige AB. 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större ägare.

Invald: 2016 (invald i SCA 2015)

B-aktier: 1 100

Magnus Groth (1963)

Magnus Groth

Civ.ek., MBA

Vd och koncernchef.

Styrelseledamot sedan 2016 (hos SCA sedan 2015).

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseledamot i Acando AB.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare

Invald: 2016 (invald i SCA 2015)

B-aktier: 43 500

Läs CV:t

Louise Svanberg (1958)

Louise Svanberg

Civ.ek.

Styrelseledamot sedan 2016 (hos SCA sedan 2012). Medlem i ersättningsutskottet.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseledamot i Ceras Health, New York och ledamot i rådgivande nämnden för Cue Ball Capitals, Boston.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större ägare.

Invald: 2016

B-aktier: 15 000

Barbara Milian Thoralfsson (1959)

Barbara Milian Thoralfsson

MBA, BA

Styrelseledamot sedan 2016 (hos SCA sedan 2006). Ordförande i revisionsutskottet.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseordförande i ColArt Holdings Ltd. Styrelseledamot i G4S Plc, Hilti AG och Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större ägare.

Invald: 2016

Bert Nordberg (1956)

Bert Nordberg

Ingenjör

Styrelseledamot sedan 2016 (hos SCA sedan 2012). Medlem i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseordförande i Vestas Wind Systems A/S. Styrelseledamot i AB Electrolux, SAAB AB och Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större ägare.

Invald: 2016

B-aktier: 16 800

Lars Rebien Sörensen (1954)

Jägmästare och Civ. ek.

Styrelseledamot sedan 2017 (hos SCA sedan 2017).

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Vice styrelseordförande i Carlsberg A/S. Styrelseledamot i Jungbunzlauer, Novo Holding A/S, the Novo Nordisk Foundation och Thermo Fisher Scientific Inc.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större ägare.

Invald: 2017

Utsedda av de anställda

Örjan Svensson (1963) 

Huvudskyddsombud vid Essity Hygiene and Health AB, Edet Bruk, Lilla Edet.

Medlem av LO

Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2017.

Utsedd: 2017

B-aktier: 75

Tina Elvingsson (1967)

Operatör på Essity Hygiene and Health AB.

Medlem av LO

Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2017.

Utsedd: 2017

B-aktier: 225

Niclas Thulin (1976)

Team Leader Collaborations & Workplace på Essity Hygiene and Health AB

Medlem av PTK

Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2017.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Kommanditdelägare i TH Tryck & Reklam Kommanditbolag.

Utsedd: 2017 (utsedd i SCA 2013)

Paulina Halleröd (1967)

Civilingenjör

Medlem av PTK

Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant) sedan 2017.

Utsedd: 2017 ( utsedd i SCA 2013)

B-aktier: 370

Niklas Engdahl (1980)

Högskoleingenjör

Medlem av PTK

Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant) sedan 2017.

Utsedd: 2017

Martin Ericsson (1968)

Civilingenjör

Medlem av PTK

Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant) sedan 2017.

Utsedd: 2017

A-aktier: 200

B-aktier: 200

Styrelsens sekreterare:

Mikael Schmidt

Mikael Schmidt (1960)

Senior Vice President, koncernfunktionen Legal Affairs, chefsjurist sedan 2016 (hos SCA sedan 2012).

Andra pågående uppdrag/befattningar:

Styrelsesuppleant i Vinda, Hongkong.
Styrelseordförande i Essity Försäkringsbolag, Stockholm

Anställd sedan: 1992

B-aktier: 19 000

Läs CV:t