Essity B 283.3 (+12.8 SEK) on 25-Oct-2021 17:29

Select region


Global Site


Uppgifterna, som omfattar eget och närståendes innehav av aktier, avser situationen den 31 december 2020.

Pär Boman (1961)

Ingenjörs- och ekonomexamen

Ordförande i styrelsen sedan 2016.

Tidigare Vd Handelsbanken 2006–2015.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Styrelseordförande i Svenska Handelsbanken AB

 • Styrelseordförande i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

 • Vice styrelseordförande i AB Industrivärden

 • Styrelseledamot i Skanska AB

 • Invald:2016
 • Eget och närståendes aktieinnehav:5,000 (B-aktier)

Magnus Groth (1963)

Civ ek, Civ ing

Vd och koncernchef i Essity.

Tidigare vd och koncernchef i SCA 2015–2017, tidigare chef, SCA Consumer Goods Europe 2011–2015. Vd i Studsvik AB (publ) 2006–2011 och SVP Vattenfall 2001–2005. Tidigare styrelseledamot i Accando, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA och Studsvik AB.

Oberoende i förhållande till Essitys större ägare.

Inga väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.

 • Invald:2016
 • Eget och närståendes aktieinnehav:57,700 (B-aktier)

Ewa Björling (1961)

Medicine doktor och docent från Karolinska Institutet.

Tidigare styrelseledamot i Försäkringskassan, SIDA och Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

Handelsminister 2007–2014, samt nordisk samarbetsminister 2010–2014. Tidigare Karolinska Institutet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Styrelseordförande i Drivkraft AB

 • Styrelseordförande i Xolaris AB

 • Styrelseledamot i Biogaia AB

 • Styrelseledamot i Mobilaris AB

 • Invald:2016
 • Eget och närståendes aktieinnehav:0

Annemarie Gardshol (1967)

Civ ing

Tidigare styrelseledamot i Etac AB, Bygghemma AB, Ortivus och Semcon. Tidigare vd i PostNord Strålfors Group AB samt olika chefsbefattningar inom Gambro AB och McKinsey & Company.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Koncernchef PostNord och vd PostNord Sverige.

 • Styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

 • Invald:2016
 • Eget och närståendes aktieinnehav:3,200 (B-aktier)

Torbjörn Lööf (1965)

Tekniker

Tidigare vd för Inter IKEA Group 2016-2020, för Inter Ikea Systems mellan 2013-2016 och för IKEA of Sweden mellan 2007-2013. Dessförinnan olika ledande positioner inom IKEA sedan 1999.  Tidigare även styrelseordförande i ett antal IKEA koncernbolag mellan. 2013-2016 samt styrelseledamot i Inter IKEA Holding åren 2016-2020. 

Han är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare. 

 • Eget och närståendes aktieinnehav:2000 (B-aktier)

Barbara Milian Thoralfsson (1959)

MBA, BA

Tidigare vd i NetCom ASA 2001–2005 samt vd i Midelfart & Co AS 1995–2000. Tidigare styrelseledamot i Cable & Wireless Plc, AB Electrolux, Orkla ASA, Tandberg ASA och Telenor ASA.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar

 • Styrelseledamot i Hilti AG

 • Styrelseledamot i G4S Plc

 • Styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

 • Invald:2016
 • Eget och närståendes aktieinnehav:0

Bert Nordberg (1956)

Ingenjör

Tidigare olika chefsbefattningar inom Digital Equipment Corp. respektive Ericsson, 2009–2012 vd i Sony Mobile Communications AB. Tidigare styrelseordförande i Sony Mobile Communications och styrelseledamot i BlackBerry Ltd, Skistar AB, Axis AB och AB Electrolux.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Styrelseordförande i Vestas Wind Systems A/S

 • Styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

 • Styrelseledamot i SAAB

 • Invald:2016
 • Eget och närståendes aktieinnehav:16,800 (B-aktier)

Lars Rebien Sørensen (1954)

Jägmästare och Civ ek

Tidigare vice styrelseordförande i Carlsberg A/S, vd och koncernchef i Novo Nordisk 2000–2017.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Ordförande i Axcel

 • Ordförande i Novo Holding A/S

 • Ordförande i Novo Nordisk Foundation

 • Styrelseledamot i Jungbunzlauer

 • Styrelseledamot i Thermo Fisher Scientific Inc

 • Invald:2017
 • Eget och närståendes aktieinnehav:0

Louise Svanberg (1958)

Civ ek

Tidigare olika chefsbefattningar inom EF Education First, varav 2002–2008 som företagets vd och 2008–2010 som dess styrelseordförande. Tidigare styrelseledamot i Careers Australia Group Ltd och Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Styrelseledamot i Dana Farber Cancer Institute

 • Styrelseledamot i CERAS Health, New York

 • Ordförande i organisationen Svenskar i Världen

 • Invald:2016
 • Eget och närståendes aktieinnehav:28,540 (B-aktier)

Susanna Lind (1966)

Arbetstagarrepresentant

Operatör på Essity Hygiene and Health AB, Falkenberg

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Medlem av LO

 • Utsedd:2019
 • Eget och närståendes aktieinnehav:100 (B-aktier)

Niclas Thulin (1976)

Arbetstagarrepresentant

IT Specialist Collaboration & Workplace på Essity Hygiene and Health AB, Göteborg

Andra pågående uppdrag:

 • Kommanditdelägare i TH Tryck & Reklam Kommanditbolag

 • Medlem av PTK.

 • Utsedd:2017
 • Eget och närståendes aktieinnehav:0

Örjan Svensson (1963)

Arbetstagarrepresentant

Huvudskyddsombud vid Essity Hygiene and Health AB, Lilla Edet

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Medlem av LO

 • Utsedd:2017
 • Eget och närståendes aktieinnehav:112 (B-aktier)

Niklas Engdahl (1980)

Suppleant

Process Englineer vid Essity Hygiene and Health AB, Lilla Edet

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Medlem av PTK

 • Utsedd:2017
 • Eget och närståendes aktieinnehav:0

Martin Ericsson (1968)

Suppleant

Project Engineer vid Essity Hygiene and Health AB, Falkenberg

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Medlem av PTK

 • Utsedd:2017
 • Eget och närståendes aktieinnehav:200 (A-aktier) och 200 (B-aktier)

Andreas Larsson (1989)

Suppleant

Technical Innovation Manager vid Essity Hygiene and Health AB, Göteborg

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Medlem av PTK

 • Utsedd:2018
 • Eget och närståendes aktieinnehav:1,420 (B-aktier)

Ernst & Young AB

Huvudansvarig: Hamish Mabon, Auktoriserad revisor.

Eget och närståendes aktieinnehav: 0

Mikael Schmidt (1960)

Jur kand

Chef koncernfunktion Legal Affairs, chefsjurist

 • Anställd sedan1992
 • B-aktier31.000