Essity B 263.6 (+0.2 SEK) on 30-Nov-2023 09:24

Varumärken


Hållbarhet

För människors och planetens välbefinnande


Styrelse

Uppgifterna, som omfattar eget och närståendes innehav av aktier, avser situationen den 31 december 2022.

Par_Boman.jpg
Pär Boman (1961)

Ingenjörs- och ekonomexamen, Ek dr hc

Ordförande i styrelsen sedan 2016.

Styrelseordförande i Svenska Handelsbanken AB och Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, vice styrelseordförande i AB Industrivärden och styrelseledamot i Skanska AB. 

Tidigare Vd i Handelsbanken.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Invald: 2016

Eget och närståendes aktieinnehav: 5 000 (B-aktier)

Magnus_Groth.jpg
Magnus Groth (1963)

Civ ek, Civ ing

Vd och koncernchef i Essity. 

Tidigare vd och koncernchef i SCA 2015–2017, tidigare chef SCA Consumer Goods Europe 2011–2015. Vd i Studsvik AB (publ) 2006–2011 och SVP Vattenfall 2001–2005. Tidigare styrelseledamot i Acando AB och Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

Oberoende i förhållande till Essitys större ägare.

Invald: 2016

Eget och närståendes aktieinnehav: 76 000 (B-aktier)

Ewa_Bjorling.jpg
Ewa Björling (1961)

Medicine doktor och docent från Karolinska Institutet.

Styrelseordförande i Xolaris AB. Styrelseledamot i Biogaia AB och Nynäs petroleum AB. 

Tidigare styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Försäkringskassan och SIDA. Tidigare ordförande SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedelsinstitutet). Handelsminister 2007–2014, samt nordisk samarbetsminister 2010–2014. 

Tidigare forskare Karolinska Institutet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Invald: 2016

Eget och närståendes aktieinnehav: 0

Annemarie_Gardshol.jpg
Annemarie Gardshol (1967)

Civ ing

Styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA. Koncernchef PostNord. 

Tidigare styrelseledamot i Etac AB, Bygghemma AB, Ortivus och Semcon. Tidigare vd i PostNord Sverige, Postnord Strålfors Group AB samt olika chefsbefattningar inom Gambro AB och McKinsey & Company.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Invald: 2016

Eget och närståendes aktieinnehav: 4 100 (B-aktier)

Torbjörn_Lööf.JPG
Torbjörn Lööf (1965)

Tekniker

Styrelseledamot i AB Blåkläder.

Tidigare vd för Inter IKEA Group 2016–2020, för Inter IKEA Systems 2013-2016 och för IKEA of Sweden 2007–2013. Dessförinnan olika ledande positioner inom IKEA sedan 1999. Tidigare även styrelseordförande i ett antal IKEA koncernbolag 2013–2020 samt styrelse-ledamot i Inter IKEA Holding 2016–2020.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Invald: 2021

Eget och närståendes aktieinnehav: 8 500 (B-aktier)

MariaCarell1.jpg
Maria Carell (1973)

Civ. Ek.

Styrelseledamot i RG Holdco. 

Tidigare ledande positioner i bland annat Exeltis, Meda, Q-MED, Actavis, Novartis och Jansen-Cilag.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Invald: 2023

Eget och närståendes aktieinnehav: 0

JanGurander1.jpg
Jan Gurander (1961)

Civ. Ek.

Styrelseledamot i Skanska AB.

Tidigare vice vd och CFO i AB Volvo. Tidigare ledande positioner i MAN, Volvo Cars, Swedbank Robur, Scania och Investor.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Invald: 2023

Barbara_Milian_Thoralfsson.jpg
Barbara Milian Thoralfsson (1959)

MBA, BA

Styrelseordförande i Exclusive Networks SA. Styrelseledamot i Hilti AG och Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA. Medlem i Advisory Board Sparebank 1 Markets.

Tidigare vd i NetCom ASA 2001–2005 samt vd i Midelfart & Co AS 1995–2000. Tidigare styrelseledamot i Cable & Wireless Plc, AB Electrolux, G4S Plc, Orkla ASA, Tandberg ASA och Telenor ASA.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Invald: 2016

Eget och närståendes aktieinnehav: 1 000 (B-aktier)

Bert_Nordberg.jpg
Bert Nordberg (1956)

Ingenjör

Styrelseordförande i Vestas Wind Systems A/S. Styrelseledamot i SAAB.

Tidigare olika chefsbefattningar inom Digital Equipment Corp. respektive Ericsson, 2009–2012 vd i Sony Mobile Communications AB. Tidigare styrelseordförande i Sony Mobile Communications, TDC Group A/S samt styrelseledamot i BlackBerry Ltd, Skistar AB, Axis AB och AB Electrolux.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Invald: 2016

Eget och närståendes aktieinnehav: 36 800 (B-aktier)

SusannaLind.jpg
Susanna Lind (1966)

Arbetstagarrepresentant

Operatör på Essity Hygiene and Health AB, Falkenberg. Medlem av LO.

Utsedd: 2019

Eget och närståendes aktieinnehav: 120 (B-aktier)

Niclas_Thulin.jpg
Niclas Thulin (1976)

Arbetstagarrepresentant

Senior IT Business Analyst på Essity Hygiene and Health AB, Göteborg. Medlem av PTK.

Utsedd: 2017

Eget och närståendes aktieinnehav: 36 (B-aktier)

Orjan_Svensson.jpg
Örjan Svensson (1963)

Arbetstagarrepresentant

Huvudskyddsombud vid Essity Hygiene and Health AB, Edet Bruk, Lilla Edet. Medlem av LO. 

Tidigare styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA 2005-2017.

Utsedd: 2017

Eget och närståendes aktieinnehav: 112 (B-aktier)

Niklas Engdahl (1980)

Suppleant

Anställd vid Essity Hygiene and Health AB, Lilla Edet. Medlem av PTK.

Utsedd: 2017

Eget och närståendes aktieinnehav: 0

Martin Ericsson (1968)

Suppleant

Anställd vid Essity Hygiene and Health AB, Falkenberg. Medlem av PTK.

Utsedd: 2017

Eget och närståendes aktieinnehav: 200 (A-Aktier)

Eget och närståendes aktieinnehav: 200 (B-aktier)

Andreas Larsson (1989)

Suppleant

Anställd vid Essity Hygiene and Health AB, Göteborg. Medlem av PTK.

Utsedd: 2018

Eget och närståendes aktieinnehav: 2 120 (B-aktier)

Ernst & Young AB

Huvudansvarig: Erik Sandström, Auktoriserad revisor.

Eget och närståendes aktieinnehav: 0

MikaelSchmidt.jpg
Mikael Schmidt (1960)

Jur kand, LLM

Chef koncernfunktion Legal Affairs, chefsjurist

Anställd sedan 1992

B-aktier 31 000