We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 281.1 (-7.7 SEK) on 15-Sep-2019 17:29

Select region


Global Site


Uppgifter om aktieinnehav avser förhållandet den 31 december 2018

Pär Boman (1961)

Ingenjörs- och ekonomexamen

Ordförande i styrelsen sedan 2016 (ordförande i SCA sedan 2015). 

Tidigare Vd Handelsbanken 2006–2015.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Styrelseordförande i Svenska Handelsbanken AB

 • Styrelseordförande i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

 • Vice styrelseordförande i AB Industrivärden

 • Styrelseledamot i Skanska AB

 • Invald:2016 (invald i SCA 2010)
 • Eget och närståendes aktieinnehav:3000 (B-aktier)

Magnus Groth (1963)

Civ ek, Civ ing

Vd och koncernchef i Essity.

Tidigare vd och koncernchef i SCA 2015–2017, tidigare chef, SCA Consumer Goods Europe 2011–2015. Vd i Studsvik AB (publ) 2006–2011 och SVP Vattenfall 2001–2005.

Oberoende i förhållande till Essitys större ägare.

Inga väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Styrelseledamot i Acando AB

 • Invald:2016 (invald i SCA 2015)
 • Eget och närståendes aktieinnehav:43,500

Ewa Björling (1961)

Medicine doktor och docent från Karolinska Institutet.

Tidigare varit styrelseledamot i Försäkringskassan och SIDA. Handelsminister 2007–2014, samt nordisk samarbetsminister 2010–2014. Tidigare Karolinska Institutet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Styrelseledamot i Biogaia AB

 • Styrelseledamot i Mobilaris AB

 • Styrelseordförande i SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedelsinstitutet)

 • Invald:2016 (invald i SCA 2016)
 • Eget och närståendes aktieinnehav:0

Annemarie Gardshol (1967)

Civ ing

Tidigare styrelseledamot i Etac AB, Bygghemma AB, Ortivus och Semcon. Tidigare vd i PostNord Strålfors Group AB samt olika chefsbefattningar inom Gambro AB och McKinsey & Company.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Vd i PostNord Sverige AB, ingår i PostNords koncernledning sedan 2012.

 • Styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

 • Invald:2016 (invald i SCA 2015)
 • Eget och närståendes aktieinnehav:1,500 (B-aktier)

Barbara Milian Thoralfsson (1959)

MBA, BA

Tidigare vd i NetCom ASA 2001–2005 samt vd i Midelfart & Co AS 1995–2000. Tidigare styrelseledamot i Cable & Wireless Plc, AB Electrolux, Orkla ASA, Tandberg ASA och Telenor ASA.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar

 • Styrelseledamot i Hilti AG

 • Styrelseledamot i G4S Plc

 • Styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

 • Invald:2016 (invald i SCA 2006)
 • Eget och närståendes aktieinnehav:0

Bert Nordberg (1956)

Ingenjör

Tidigare olika chefsbefattningar inom Digital Equipment Corp. respektive Ericsson, 2009–2012 vd i Sony Mobile Communications AB. Tidigare styrelseordförande i Sony Mobile Communications och styrelseledamot i BlackBerry Ltd, Skistar AB och Axis AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Styrelseordförande i Vestas Wind Systems A/S

 • Styrelseledamot i AB Electrolux

 • Styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

 • Styrelseledamot i SAAB

 • Invald:2016 (invald i SCA 2012)
 • Eget och närståendes aktieinnehav:16,800 (B-aktier)

Lars Rebien Sørensen (1954)

Jägmästare och Civ ek

Tidigare vd och koncernchef i Novo Nordisk 2000–2017.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Vice styrelseordförande i Carlsberg A/S

 • Styrelseledamot i Jungbunzlauer

 • Styrelseledamot i Novo Holding A/S

 • Styrelseledamot i Novo Nordisk Foundation

 • Styrelseledamot i Thermo Fisher Scientific Inc

 • Invald:2017
 • Eget och närståendes aktieinnehav:0

Louise Svanberg (1958)

Civ ek

Tidigare olika chefsbefattningar inom EF, varav 2002–2008 som företagets vd och 2008–2010 som dess styrelseordförande. Tidigare styrelseledamot i Careers Australia Group Ltd.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Styrelseledamot i Dana Farber Cancer Institute

 • Styrelseledamot i CERAS Health, New York

 • Invald:2016 (invald i SCA 2012)
 • Eget och närståendes aktieinnehav:15,000 (B-aktier)

Maija-Liisa Friman (1952)

Civ ing

Tidigare ordförande i Helsinki Deaconess Institute, vice ordförande i Neste Corporation, styrelseledamot i TeliaSonera, Rautaruukki, Metso, Ekokem och Talvivaara Mining Company Plc.

Tidigare koncernchef för Aspocomp Group Plc 2004–2007 och innan dess bland annat vd för Vattenfall Oy och Gyproc Oy.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Styrelseledamot i Finnair

 • Styrelseledamot i Securities Market Association

 • Styrelseledamot i Boardman Oy

 • Invald:2016 (invald i SCA 2016)
 • Eget och närståendes aktieinnehav:0

Susanna Naumanen (1966)

Utsedda av de anställda

Operatör på Essity Hygiene and Health AB, Falkenberg

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Medlem av LO

 • Utsedd:2019
 • Eget och närståendes aktieinnehav:0

Niclas Thulin (1976)

Utsedda av de anställda

IT Specialist Collaboration & Workplace på Essity Hygiene and Health AB, Göteborg

Andra pågående uppdrag:

 • Kommanditdelägare i TH Tryck & Reklam Kommanditbolag

 • Medlem av PTK.

 • Utsedd:2017
 • Eget och närståendes aktieinnehav:0

Örjan Svensson (1963)

Utsedda av de anställda

Huvudskyddsombud vid Essity Hygiene and Health AB, Lilla Edet

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Medlem av LO

 • Utsedd:2017 (Utsedd i SCA 2005)
 • Eget och närståendes aktieinnehav:75 (B-aktier)

Niklas Engdahl (1980)

Suppleant

Process Englineer vid Essity Hygiene and Health AB, Lilla Edet

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Medlem av PTK

 • Utsedd:2017
 • Eget och närståendes aktieinnehav:0

Martin Ericsson (1968)

Suppleant

Project Engineer vid Essity Hygiene and Health AB, Falkenberg

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Medlem av PTK

 • Utsedd:2017
 • Eget och närståendes aktieinnehav:200 (A-aktier) och 200 (B-aktier)

Andreas Larsson (1989)

Suppleant

Technical Innovation Manager vid Essity Hygiene and Health AB, Göteborg

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Medlem av PTK

 • Utsedd:2018
 • Eget och närståendes aktieinnehav:1,200 (B-aktier)

Ernst & Young AB

Auktoriserad revisor

Huvudansvarig: Hamish Mabon

Mikael Schmidt (1960)

Jur kand

Chef koncernfunktion Legal Affairs, chefsjurist

Andra pågående uppdrag/befattningar

 • Suppleant till styrelsen i Vinda, Hong Kong

 • Styrelseodrförande i Essity Försäkringsaktiebolag, Stockholm

 • Anställd sedan1992
 • B-aktier24,000