We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 305.7 (+4.6 SEK) on 02-Jul-2020 17:29

Select region


Global Site


Uppgifterna, som omfattar eget och närståendes innehav av aktier, avser situationen den 31 december 2019.

Pär Boman (1961)

Ingenjörs- och ekonomexamen

Ordförande i styrelsen sedan 2016.

Tidigare Vd Handelsbanken 2006–2015.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Styrelseordförande i Svenska Handelsbanken AB

 • Styrelseordförande i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

 • Vice styrelseordförande i AB Industrivärden

 • Styrelseledamot i Skanska AB

 • Invald:2016
 • Eget och närståendes aktieinnehav:3000 (B-aktier)

Magnus Groth (1963)

Civ ek, Civ ing

Vd och koncernchef i Essity.

Tidigare vd och koncernchef i SCA 2015–2017, tidigare chef, SCA Consumer Goods Europe 2011–2015. Vd i Studsvik AB (publ) 2006–2011 och SVP Vattenfall 2001–2005. Tidigare styrelseledamot i Accando, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA och Studsvik AB.

Oberoende i förhållande till Essitys större ägare.

Inga väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Invald:2016
 • Eget och närståendes aktieinnehav:48,900

Ewa Björling (1961)

Medicine doktor och docent från Karolinska Institutet.

Tidigare styrelseledamot i Försäkringskassan, SIDA och Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

Handelsminister 2007–2014, samt nordisk samarbetsminister 2010–2014. Tidigare Karolinska Institutet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Styrelseordförande i SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedelsinstitutet)

 • Styrelseledamot i Biogaia AB

 • Styrelseledamot i Bioarctic AB

 • Styrelseledamot i Mobilaris AB

 • Invald:2016
 • Eget och närståendes aktieinnehav:0

Annemarie Gardshol (1967)

Civ ing

Tidigare styrelseledamot i Etac AB, Bygghemma AB, Ortivus och Semcon. Tidigare vd i PostNord Strålfors Group AB samt olika chefsbefattningar inom Gambro AB och McKinsey & Company.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Koncernchef PostNord och vd PostNord Sverige.

 • Styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

 • Invald:2016
 • Eget och närståendes aktieinnehav:2,300 (B-aktier)

Barbara Milian Thoralfsson (1959)

MBA, BA

Tidigare vd i NetCom ASA 2001–2005 samt vd i Midelfart & Co AS 1995–2000. Tidigare styrelseledamot i Cable & Wireless Plc, AB Electrolux, Orkla ASA, Tandberg ASA och Telenor ASA.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar

 • Styrelseledamot i Hilti AG

 • Styrelseledamot i G4S Plc

 • Styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

 • Invald:2016
 • Eget och närståendes aktieinnehav:0

Bert Nordberg (1956)

Ingenjör

Tidigare olika chefsbefattningar inom Digital Equipment Corp. respektive Ericsson, 2009–2012 vd i Sony Mobile Communications AB. Tidigare styrelseordförande i Sony Mobile Communications och styrelseledamot i BlackBerry Ltd, Skistar AB, Axis AB och AB Electrolux.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Styrelseordförande i Vestas Wind Systems A/S

 • Styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

 • Styrelseledamot i SAAB

 • Invald:2016
 • Eget och närståendes aktieinnehav:16,800 (B-aktier)

Lars Rebien Sørensen (1954)

Jägmästare och Civ ek

Tidigare vice styrelseordförande i Carlsberg A/S, vd och koncernchef i Novo Nordisk 2000–2017.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Ordförande i Axcel

 • Styrelseledamot i Jungbunzlauer

 • Styrelseledamot i Novo Holding A/S

 • Styrelseledamot i Novo Nordisk Foundation

 • Styrelseledamot i Thermo Fisher Scientific Inc

 • Invald:2017
 • Eget och närståendes aktieinnehav:0

Louise Svanberg (1958)

Civ ek

Tidigare olika chefsbefattningar inom EF Education First, varav 2002–2008 som företagets vd och 2008–2010 som dess styrelseordförande. Tidigare styrelseledamot i Careers Australia Group Ltd och Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Styrelseledamot i Dana Farber Cancer Institute

 • Styrelseledamot i CERAS Health, New York

 • Ordförande i organisationen Svenskar i Världen

 • Invald:2016
 • Eget och närståendes aktieinnehav:18,940 (B-aktier)

Maija-Liisa Friman (1952)

Civ ing

Tidigare ordförande i Helsinki Deaconess Institute, vice ordförande i Neste Corporation, styrelseledamot i TeliaSonera, Finnair, Securities Market Association, Rautaruukki, Metso, Ekokem och Talvivaara Mining Company Plc och Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

Tidigare koncernchef för Aspocomp Group Plc 2004–2007 och innan dess bland annat vd för Vattenfall Oy och Gyproc Oy.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Partner i Boardman Oy

 • Invald:2016
 • Eget och närståendes aktieinnehav:0

Susanna Naumanen (1966)

Utsedda av de anställda

Operatör på Essity Hygiene and Health AB, Falkenberg

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Medlem av LO

 • Utsedd:2019
 • Eget och närståendes aktieinnehav:0

Niclas Thulin (1976)

Utsedda av de anställda

IT Specialist Collaboration & Workplace på Essity Hygiene and Health AB, Göteborg

Andra pågående uppdrag:

 • Kommanditdelägare i TH Tryck & Reklam Kommanditbolag

 • Medlem av PTK.

 • Utsedd:2017
 • Eget och närståendes aktieinnehav:0

Örjan Svensson (1963)

Utsedda av de anställda

Huvudskyddsombud vid Essity Hygiene and Health AB, Lilla Edet

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Medlem av LO

 • Utsedd:2017
 • Eget och närståendes aktieinnehav:75 (B-aktier)

Niklas Engdahl (1980)

Suppleant

Process Englineer vid Essity Hygiene and Health AB, Lilla Edet

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Medlem av PTK

 • Utsedd:2017
 • Eget och närståendes aktieinnehav:0

Martin Ericsson (1968)

Suppleant

Project Engineer vid Essity Hygiene and Health AB, Falkenberg

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Medlem av PTK

 • Utsedd:2017
 • Eget och närståendes aktieinnehav:200 (A-aktier) och 200 (B-aktier)

Andreas Larsson (1989)

Suppleant

Technical Innovation Manager vid Essity Hygiene and Health AB, Göteborg

Andra pågående uppdrag/befattningar:

 • Medlem av PTK

 • Utsedd:2018
 • Eget och närståendes aktieinnehav:1,200 (B-aktier)

Ernst & Young AB

Auktoriserad revisor

Huvudansvarig: Hamish Mabon

Mikael Schmidt (1960)

Jur kand

Chef koncernfunktion Legal Affairs, chefsjurist

Andra pågående uppdrag/befattningar

 • Suppleant till styrelsen i Vinda, Hong Kong

 • Styrelseordförande i Essity Försäkringsaktiebolag, Stockholm

 • Anställd sedan1992
 • B-aktier27,000