• Helena Stjernholm, AB Industrivärden
  • Jonas Jølle, Norges Bank Investment Management
  • Stefan Nilsson, Handelsbankens Pensionsstiftelser
  • Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder
  • Pär Boman, Styrelseordförande i Essity Aktiebolag (publ)

Valberedningens förslag och motiverat yttrande (pdf)