We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 282.6 (-0.1 SEK) on 13-Oct-2019 17:29

Select region


Global Site


I valberedningen inför årsstämma 2020 ingår:

  • Helena Stjernholm, AB Industrivärden
  • Jonas Jølle, Norges Bank Investment Management
  • Stefan Nilsson, Handelsbankens Pensionsstiftelser
  • Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder
  • Pär Boman, Styrelseordförande i Essity Aktiebolag (publ)

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har möjlighet att göra det under följande adress:

Essity Aktiebolag (publ)
Valberedningen 
c/o General Counsel's Office
Box 200
101 23 STOCKHOLM

För att Valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara Valberedningen tillhanda senast 31 december 2019.