Essity strävar efter att erbjuda ett heltäckande förmånspaket som är en attraktiv mix av kompensations- och förmånslösningar. 

Som medarbetare på Essity erbjuds du ett heltäckande förmånspaket som är konkurrenskraftigt på den marknad där du arbetar. Vi eftersträvar att uppmärksamma våra medarbetares prestationer, individuellt och i team. Ditt kompensationspaket är en blandning av grundlön, bonus och förmåner. Essity tillhandahåller förmåner både under anställning, föräldraledighet eller sjukfrånvaro samt efter anställningen via pensionsplaner.  

Flexibelt arbete

Vår kultur skapas av våra anställda som lever den. Essity strävar efter att skapa en positiv och hälsosam miljö där du kan trivas och komma helt till din rätt. Ett sätt som Essity gör detta möjligt är genom att erbjuda flexibla arbetstider, deltidsarbete när det är möjligt samt betald semester.  Att arbeta hemifrån emellanåt kan vara ett alternativ för medarbetare när det är möjligt. 

Välbefinnande

På Essity bryr vi oss om våra medarbetares hälsa och vill underlätta en hållbar balans mellan arbete och fritid.  Hälsa, välbefinnande och utveckling är av yttersta vikt för oss. Vi sponsrar detta genom exempelvis frisk- och sjukvård, hälsofrämjande aktiviteter, utbildningar och utvecklingsmöjligheter.   

Konkurrenskraftigt förmånspaket

Essity är ett prestationsdrivet företag och detta återspeglas både i vår hantering av grundlön och vårt erbjudande med rörlig lön. Vi erbjuder en marknadsmässig grundlön som är föremål för årlig granskning och tar hänsyn till relativa individuella prestationer och marknadsutveckling. 

Nästan alla medarbetare deltar i olika löneprogram t.ex. STI, försäljningsincitament, All Employee Bonus (bonus för alla anställda), vinstdelning eller liknande.   

Våra förmånserbjudanden tillhandahålls under och efter din karriär hos oss – när det är lokalt konkurrenskraftigt och lämpligt – genom attraktiva pensionslösningar, hälsovård, livförsäkring och försäkring med täckning vid funktionshinder. 

Typiska exempel inkluderar lokalt konkurrenskraftiga pensionsplaner och, då det är lämpligt, försäkring vid dödsfall eller kort- eller långvariga funktionshinder,  

Ta del av stora möjligheter

Internationell erfarenhet, mångfald och karriärmöjligheter värderas och sponsras av Essity genom stöd till de mobilitetsprogram, tjänster och förmåner som erbjuds anställda och deras familjer.  Med verksamhet i fler än 55 länder kan du arbeta över hela världen inom det område du väljer och det arbete du är kvalificerad för.

Vi ser fram emot att få välkomna dig till Essity.