Essity B 263.4 on 29-Nov-2023 18:00

Varumärken


Hållbarhet

För människors och planetens välbefinnande


Organisation och ledning

Nedan hittar du information om Essitys organisation och ledning med styrelse, vd och koncernchef, vice vd och CFO, koncernfunktioner, samt chefer för bolagets globala enheter och affärsenheter. 

Anna Sävinger Åslund (1969)
Chef koncernfunktion Human Resources
Mikael Schmidt (1960)
Chef koncernfunktion Legal Affairs, chefs jurist och styrelsens sekreterare
Magnus Groth (1963)
Vd och koncernchef
Fredrik Rystedt (1963)
CFO och vice vd, Chef koncernfunktion Finance
Jessica Alm (1977)
Chef koncernfunktion Communications
Sahil Tesfu (1982)
Chef koncernfunktion Strategy & Business Development

Global Units

Donato Giorgio (1973)
Chef Global Supply Chain
Tuomas Yrjölä (1978)
Chef Global Brand, Innovation & Sustainability
Carl-Magnus Månsson
Chief Digital & Information Officer

Business Units

Ulrika Kolsrud (1970)
Chef Health & Medical
Andres Gomez (1977)
Chef Consumer Goods Americas
Volker Zöller (1967)
Chef Consumer Goods EMEA
Pablo Fuentes (1973)
Chef Professional Hygiene
Koncernchef Magnus Groth och CFO Fredrik Rystedt
Koncernchef och vice vd

Essitys vd and koncernchef Magnus Groth med vice vd och CFO Fredrik Rystedt.

Essity_icon_People_RGB_2_Colour.jpg
Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för företagets organisation och administration