Essity B 274.5 (+5.8 SEK) on 25-Jan-2022 17:29

Utdelning

Utdelningspolicy

Essity strävar efter att ge långsiktig stabil och stigande utdelning till sina aktieägare. När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger vad bolaget kan investera i lönsam expansion, och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna.

Resultat, utdelning och direktavkastning

Stämman beslutade om en höjning av utdelningen med 8 procent till 6,75 (6,25) SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelningen var måndagen den 29 mars 2021.

15
12
9
6
3
2018 (2,6%*)
2019 (2,1%*)
2020 (2,6%*)
Resultat per aktie, SEK
Utdelning per aktie, SEK
*Direktavkastning
Kontakt
Kontakta IR-teamet

ir@essity.com

Resultat per aktie, 2020

14,56 SEK

Föreslagen utdelning per aktie, 2020

6,75 SEK