Essity B 276.7 (+2.7 SEK) on 04-Feb-2023 17:29

Utdelning

Utdelningspolicy

Essity strävar efter att ge långsiktig stabil och stigande utdelning till sina aktieägare. När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger vad bolaget kan investera i lönsam expansion, och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna.

Resultat, utdelning och direktavkastning

Utdelningen höjdes med 4 procent till 7,00 (6,75) SEK per aktie för verksamhetsåret 2021. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås till den 28 mars 2022 och utbetalning beräknas ske den 31 mars 2022.

15
-
12
-
9
-
6
-
3
-
0
2018 (2,6%*)
2019 (2,1%*)
2020 (2,6%*)
2021 (2,4%*)
Resultat per aktie, SEK
Utdelning per aktie, SEK
*Direktavkastning
Kontakt
Kontakta IR-teamet

Visa e-post

Resultat per aktie, 2021

12,27 SEK

Utdelning per aktie, 2021

7,00 SEK