We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 258.4 (-0.6 SEK) on 26-Feb-2021 17:29

Select region


Global Site


Essity strävar efter att ge långsiktig stabil och stigande utdelning till sina aktieägare.

När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger vad bolaget kan investera i lönsam expansion, och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna.

Utdelning 2020

Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 8 procent till 6,75 (6,25) SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås till den 29 mars 2021.

Contacts

Kontakta IR-teamet