We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 306.7 (+3.4 SEK) on 23-Sep-2020 15:24

Select region


Global Site


Essity strävar efter att ge långsiktig stabil och stigande utdelning till sina aktieägare.

När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger vad bolaget kan investera i lönsam expansion, och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna.

Utdelning 2019

Årsstämman 2020 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för år 2019.

Styrelsen har meddelat att man avser att återkomma till frågan om utdelning senare under året när effekterna av den pågående Covid-19 epidemin bättre kan överblickas.

Contacts

Kontakta IR-teamet