Essity B 287.5 (+3.4 SEK) on 12-May-2021 13:00

Select region


Global Site


Essity strävar efter att ge långsiktig stabil och stigande utdelning till sina aktieägare.

När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger vad bolaget kan investera i lönsam expansion, och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna.

Resultat, utdelning och direktavkastning

Stämman beslutade om en höjning av utdelningen med 8 procent till 6,75 (6,25) SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelningen var måndagen den 29 mars 2021.

2020_Dividend_Sw.jpg

Contacts

Kontakta IR-teamet

Resultat per aktie, 2020
14,56 SEK
Föreslagen utdelning per aktie, 2020
6,75 SEK