We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 290.8 (-9.9 SEK) on 30-Mar-2020 18:04

Select region


Global Site


Essity strävar efter att ge långsiktig stabil och stigande utdelning till sina aktieägare.

När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger vad bolaget kan investera i lönsam expansion, och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna.

Utdelning 2019

Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 9 procent till 6,25 SEK per aktie för verksamhetsåret 2019. 

Utdelningen 2019 motsvarar en direktavkastning på 2,1 procent, beräknat på Essitys aktiekurs vid utgången av året.

Resultat, utdelning och direktavkastning

Earnings-Dividend-Dividend-yield2019-SWE.jpg

Contacts

Kontakta IR-teamet