We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 267.8 (+2.1 SEK) on 02-Dec-2020 13:59

Select region


Global Site


Essity strävar efter att ge långsiktig stabil och stigande utdelning till sina aktieägare.

När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger vad bolaget kan investera i lönsam expansion, och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna.

Utdelning 2019

Vid bolagets extra bolagsstämma den 28 oktober 2020 beslutades att dela ut 6,25 kr per aktie

EarningsDividendSWE-2880x1300.jpg

Contacts

Kontakta IR-teamet