Produktionsanläggningar1)

(Kapacitet anges i tusentals ton, där annat ej anges, och per år)