We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 267.8 on 25-Mar-2019 18:00

Select region


Global Site


Beskrivning av kostnader

Desc-Costs-Portrait-SWE-2880x1300.jpg

Beskrivning av kostnader för de olika affärsområdena 2017

http://reports.essity.com/2017/annual-and-sustainability-report/essity-data/description-of-costs.html

1) Exklusive jämförelsestörande poster.
2) I Försäljnings- och administrationskostnader ingår kostnader för marknadsföring med 6 procentenheter.
3) De två största posterna i Övriga kostnader för sålda varor utgörs av personal och avskrivningar med 11 respektive 5 procentenheter.
4) I Övrigt under råvaror och förnödenheter ingår bland annat kostnader för kemikalier och förpackningsmaterial samt plastmaterial.

empty

Produktionsanläggningar

Essity-Data-Plants-SWE_1440.png

Essity's produktionsanläggningar per 31 December, 2017

http://reports.essity.com/2017/ars-och-hallbarhetsredovisning/essity-data/produktionsanlaeggningar.html