We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 303.3 (-1 SEK) on 15-Nov-2019 10:44

Select region


Global Site


Driv din egen utveckling – på Essity är varje karriär unik. 

Din karriärutveckling är inte endimensionell; den kan se ut på olika sätt. På Essity anser vi att varje karriär är unik och att det mest effektiva sättet att utveckla dina förmågor är med en kombination av lärande genom erfarenhet, teori och genom andra. Essity strävar efter att erbjuda nya möjligheter för dig att utveckla och uppnå din fulla potential. 

En karriär på Essity har många dimensioner. Oavsett om man vill utvecklas inom sin nuvarande roll, byta jobb eller ta större ansvar inom organisationen, vill Essity hjälpa till så att alla kan nå sina ambitioner i samklang med företagets affärsbehov.  

Feedback på sin prestation 

På Essity vill vi att alla har en förståelse för hur man bidrar till vårt företags resultat; därför är feedback på sin prestation avgörande. Med hjälp av ett strukturerat arbetssätt att sätta och följa upp mål ger Essity sina medarbetare ansvar och erkännande. Vår enhetliga process för prestationsutvärdering stärker den kultur av öppenhet och transparens som redan kännetecknar Essity. Det handlar om att skapa bästa möjliga matchning mellan medarbetarens prestation och ambitioner och att vara framgångsrik inom organisationens strategiska mål.  

Individuell utvecklingsplan  

Den individuella utvecklingsplanen spelar en viktig roll i en persons utveckling och gör det möjligt för den anställda att nå sin fulla potential. Alla uppmuntras att utveckla de förmågor som krävs för nuvarande och framtida positioner – att ta ansvar för sin utveckling, med företagets stöd. Våra ledare har ett genuint intresse och förståelse för människor. De erkänner de individuella skillnaderna, vikten av medinflytande och ger verktyg för att utrusta andra med möjligheter att lyckas.  

70/20/10   

För att säkerställa att våra anställda får den utveckling de behöver, använder vi utbildningsmodellen 70/20/10 för inlärning och utveckling. Forskning och undersökningar visar att arbetande vuxna lär sig det mesta av de kunskaper och färdigheter som de behöver för sina jobb på arbetsplatsen, dvs. inte i klassrummet. 70 % av utbildningen sker när man utför sitt arbete, 20 % kommer från interaktionen med andra och 10 % från formella utbildningar.  

Karriärkompassen 

På Essity finns något vi kallar för Karriärkompassen som tillåter dig att utforska alternativ för att driva din karriär framåt i linje med dina önskemål. Karriärkompassen kommer att vara behjälplig, oavsett om du söker inspiration för att utvecklas i din nuvarande roll, få ett bredare perspektiv på din karriär, eller om du är nyfiken på en annan position inom företaget. Här kan du utforska olika roller och erfarenheter för att vägleda dig i din utveckling och i diskussionerna om den individuella utvecklingsplanen.  

Utbildningskompassen 

Essitys Utbildningskompass är verktyget för att hjälpa dig på vägen i din utbildning och utveckling. Genom denna kanal har du en plats att gå till för att undersöka utbildningsmöjligheter som passar din inlärning. När du tar ansvar över din egen karriärutveckling, kan utbildningskompassen bidra till att ge det som behövs för att nå dit du vill.

”Utmärkta ledare är öppna för nya idéer, ivriga att lära sig och har modet att fatta beslut på ett öppet och transparent sätt.

Följ oss på YouTube

Prenumerera på vår kanal och se hur arbetslivet på Essity verkligen ser ut