We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 267.8 on 25-Mar-2019 18:00

Select region


Global Site


Working men in factory

Du sitter i förarsätet och vi kommer att stödja dig.

Din karriärutveckling är inte endimensionell; den kan upplevas på olika sätt. På Essity anser vi att varje karriär är unik och att det mest effektiva sättet att utveckla dina förmågor är med en kombination av lärande genom erfarenhet, teori och annat. Essity strävar efter att erbjuda nya möjligheter för dig att utveckla och förverkliga din fulla potential. 
 
En karriär inom företaget har många dimensioner. Oavsett om de anställda vill utvecklas inom sina nuvarande roller, byta jobb eller ta större ansvar inom organisationen, vill Essity hjälpa dem att uppnå sina ambitioner i samklang med företagets affärsbehov. 
 
Globalt prestationssystem (GPS) 
På Essity vill vi att alla har en förståelse för hur de bidrar till vårt företags resultat; därför är prestationshantering avgörande. Med hjälp av GPS ger Essity sina medarbetare ansvar och erkännande. Vår enhetliga process för prestationsutvärdering stärker den kultur av öppenhet och transparens som redan kännetecknar Essity. Det handlar om att skapa bästa möjliga matchning mellan medarbetarens prestation och ambitioner och att vara framgångsrik inom organisationens strategiska mål. 
 
Individuell utvecklingsplan  
Den individuella utvecklingsplanen spelar en viktig roll i en persons utveckling och gör det möjligt för den anställda att nå sin fulla potential. Alla uppmuntras att utveckla de förmågor som krävs för nuvarande och framtida positioner – att sitta i förarsätet i sin utveckling, med företagets stöd. Våra ledare har ett genuint intresse och förståelse för människor. De erkänner de individuella skillnaderna, vikten av medinflytande och ger verktyg för att utrusta andra med möjligheter att lyckas. 
 
70/20/10   
För att säkerställa att våra anställda får den utveckling de behöver, använder vi utbildningsmodellen 70/20/10 för inlärning och utveckling. Forskning och undersökningar visar att arbetande vuxna lär sig det mesta av de kunskaper och färdigheter som de behöver för sina jobb på arbetsplatsen, dvs. inte i klassrummet. 70 % av utbildningen sker på jobbet och ger dig verklig erfarenhet, 20 % kommer från interaktionen med andra och 10 % från formella utbildningar. 
 
Karriärkompassen 
Karriärkompassen tillåter dig att utforska alternativ för att driva din karriär framåt i linje med dina önskemål. Karriärkompassen kommer att vara behjälplig, oavsett om du söker inspiration för att utvecklas i din nuvarande roll, få ett bredare perspektiv på din karriär, eller om du är nyfiken på en annan position. Här kan du utforska olika roller och erfarenheter för att vägleda dig i din utveckling och i diskussionerna om den individuella utvecklingsplanen. 
 
Utbildningskompassen 
Medan du sitter i förarsätet finns vi där för att stödja dig. Essitys utbildningskompass är verktyget för att hjälpa dig på vägen i din utbildning och utveckling. Genom denna kanal har du en plats att gå till för att undersöka utbildningsmöjligheter som passar din inlärning. När du tar styret över din egen karriärutveckling, kan utbildningskompassen bidra till att ge det som behövs för att fullända din utveckling. 
”Utmärkta ledare är öppna för nya idéer, ivriga att lära sig och har modet att fatta beslut på ett öppet och transparent sätt.
Young girls

Följ oss på YouTube

Prenumerera på vår kanal och se hur arbetslivet på Essity verkligen ser ut

Titta här