We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 303.3 (-1 SEK) on 15-Nov-2019 10:44

Select region


Global Site


Sociala medier är en del av många människors dagliga liv. Vi håller reda på nyheter. Vi följer intressanta personer. Vi engagerar oss i våra intressen. Vi håller kontakten med människor. Därför är sociala medier en integrerad del av Essitys kommunikationsstrategi.

Essitys officiella sociala mediekanaler

Det här är en presentation av våra officiella sociala mediekanaler och vår ambition med dem. Vi har valt engelska som vårt huvudspråk för att göra innehållet tillgängligt för så många som möjligt.