We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 275.5 (-22.8 SEK) on 23-Oct-2020 17:29

Select region


Global Site


Essity Aktiebolag (publ) kommer att hålla extra bolagsstämma den 28 oktober 2020. 

I syfte att minska risken för smittspridning samt för att följa myndigheternas föreskrifter och råd kommer bolagsstämman att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning). Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Essity välkomnar istället aktieägarna att utöva sin rösträtt på bolagsstämman genom förhandsröstning på det sätt som beskrivs nedan.

Kallelse, anmälan och poströstning

Dokument

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 28 oktober 2020 så snart utfallet av förhandsröstningen har sammanställts.

Contacts

Jan Carlson

Senior Legal Counsel

Direkt: +46 8 788 52 59

Mats Beckman

Legal Counsel

Direct: +46 8 788 51 26