• Helena Stjernholm, AB Industrivärden
  • Jonas Jølle, Norges Bank Investment Management
  • Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder
  • Pär Boman, Styrelseordförande i Essity Aktiebolag (publ)

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har möjlighet att göra det under följande adress:

Essity Aktiebolag (publ)
Valberedningen
c/o General Counsel´s office
Box 200
101 23 STOCKHOLM

För att Valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 december 2020.