Vi vill uppmuntra dig att hålla kontakten med oss, underhålla dina relationer och skapa nya med andra som delar din passion för Essitys produkter och inkluderande kultur. Vi hoppas att du tycker att det här är ett bra sätt att hålla kontakten med gamla vänner och kollegor. 

Vi är intresserade av att veta vad du gör och samtidigt hålla dig informerad om vad som händer på företaget och fortsätta upprätthålla kontakten som vi har utvecklat genom åren. Se till att besöka vår LinkedInsida för att ta del av karriärmöjligheter med utvalda roller för dig. Dessutom hoppas vi att det här nätverket kommer att vara ett bra forum för oss att höra direkt från dig, exempelvis om du vill ge feedback på en ny produkt, ge rekommendationer om potentiella affärspartners eller synpunkter på vår dagliga verksamhet och aktiviteter. 

Vi erbjuder redan många fördelar med att vara medlem och vi planerar att utveckla dessa i takt med att nätverket växer. I takt med att nätverket växer, så kommer också det vi har att erbjuda att växa!