Vi vill uppmuntra dig att hålla kontakten, upprätthålla relationer och skapa nya med likasinnade som tycker om Essitys produkter och inkluderande kultur. Vi hoppas att du tycker att det här är ett bra sätt att hålla kontakten med tidigare vänner och kollegor. 
 
Det är spännande att höra dina insikter, dela vad som händer på företaget och fortsätta det förhållande vi har utvecklat genom åren. Se till att besöka vår anslagstavla för jobbmöjligheter på LinkedIn-gruppen, med utvalda roller för dig. Dessutom tror vi att det här nätverket kommer att vara ett bra ställe för oss att höra direkt från dig, oavsett om det är feedback på en ny produkt, dina rekommendationer om potentiella affärspartner eller kommentarer om vår dagliga verksamhet och aktiviteter. 
 
Vi har redan många fördelar med att vara en medlem och vi planerar att utveckla dessa allteftersom nätverket växer. Till exempel exklusiva Essity-nyheter, videor från och inbjudningar till evenemang, insiktsfulla artiklar, jobbmöjligheter och så småningom rabatter och produkterbjudanden.   
 
Allteftersom nätverket växer, så kommer också det vi har att erbjuda att växa!