Essity B 276.7 (+2.7 SEK) on 04-Feb-2023 17:29

Syfte och vision

SmilingWomanWorkingOut-1920x1080.jpg

Vårt syfte

Bryta barriärer för välbefinnande

Hygien och hälsa är viktigare än någonsin, och det är Essitys syfte att bryta barriärer för välbefinnande och bidra till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. Essity ska vara en positiv kraft för förändring och bryta samt övervinna de barriärer som står i vägen för förbättrat välbefinnande världen över.

Vår vision

Att öka välbefinnande genom ledande lösningarinom hygien och hälsa

Med visionen att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa arbetar Essity för långsiktigt värdeskapande för kunder, konsumenter, samhälle, medarbetare och aktieägare.

Vår affärsidé

Att hållbart utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja värdeskapande produkter och tjänster inom hygien och hälsa