Erbjudande

Essitys erbjudande omfattar kompletta hygienlösningar, inklusive toalettpapper, pappershanddukar, pappersservetter, handtvål, handlotion, handdesinfektion, behållare, rengörings- och avtorkningsprodukter, munskydd samt service och underhåll. Essity erbjuder också digitala lösningar som exempelvis så kallad Internet of Things sensorteknik som möjliggör datadriven städning.

Kunderna består av företag och kontor, universitet, vårdinstitutioner, industrier, restauranger, hotell, arenor och offentliga mötesplatser. Distributionskanalerna är distributörer och e-handel.

Marknadspositioner

Essity, med det globalt ledande varumärket Tork, är världens största leverantör av produkter och tjänster inom marknaden för professional hygiene. Vi är marknadsledare i Europa och har en marknadsandel som är mer än dubbelt så stor som den näst största aktörens. Essity är den näst största leverantören i Nordamerika och har en särskilt stark marknadsposition inom restaurangbranschen där vi uppskattar att bolaget levererar ungefär varannan servett. Essity har även starka positioner på tillväxtmarknaderna, till exempel i Ryssland och Colombia, där vi är marknadsledare. I Asien är Essity, genom majoritetsägandet av Vinda, nummer tre.

Produktionsanläggningar

Professional Hygiene hade tillverkning vid 43 produktionsanläggningar i 20 länder vid slutet av 2020.

Rörelsen 2020

Nettoomsättningen minskade med 17,3 procent och uppgick till 25 418 (30 731) MSEK. Den organiska nettoomsättningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, minskade med 14,6 procent. Försäljningen har påverkats negativt av covid-19-pandemin och relaterade nedstängningar och restriktioner. Detta har främst haft en negativ påverkan på efterfrågan inom kundsegmenten hotell, restaurang, catering, kommersiella fastigheter samt skolor och universitet. Samtidigt har försäljningen av behållare ökat som en följd av ökat hygienfokus då många kunder ersätter varmluftstorkar, så kallade ”air dryers”, för att erbjuda ett mer hygieniskt alternativ. Dessutom ökade försäljningen av rengörings- och avtorkningsprodukter samt tvål och handsprit. Volymerna minskade med 16,7 procent. Pris/ mix ökade med 2,1 procent till följd av högre priser och bättre mix. Den organiska nettoomsättningen på mogna marknader minskade med 14,8 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 20 procent av nettoomsättningen, minskade den organiska nettoomsättningen med 13,8 procent. Valutaeffekter minskade nettoomsättningen med 2,7 procent.

Den justerade bruttomarginalen ökade med 0,1 procentenheter och uppgick till 26,9 (26,8) procent. Bruttomarginalen påverkades positivt av högre priser, bättre mix, lägre råvarukostnader samt kostnadsbesparingar. Lägre volymer och högre distributionskostnader påverkade marginalen negativt. Den justerade EBITA marginalen minskade med 1,5 procentenheter och uppgick till 13,0 (14,5) procent. Försäljnings- och marknadsföringskostnaderna ökade som andel av nettoomsättningen.

Justerad EBITA minskade med 26 procent (23 procent exklusive omräkningsvalutaeffekter, förvärv och avyttringar) och uppgick till 3 317 (4 463) MSEK. 

1) Nettoomsättning exklusive valutaeffekter, förvärv och avyttringar.
2) Exklusive jämförelsestörande poster.