We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 227.7 (+1.5 SEK) on 16-Aug-2018 17:29

Select region


Global site


Man and woman in workplace using products

Affärsområdet inom professionell hygien utvecklar och säljer kompletta hygienlösningar som omfattar toalettpapper, pappershanddukar, servetter, handtvål, handkräm, desinfektionsmedel för händer, dispensrar, rengörings- och torkprodukter, sensorteknik samt service och underhåll. 

Professionell hygien genererade cirka 26 miljarder SEK i nettoomsättning 2016, vilket motsvarade 26 % av Essitys nettoomsättning det året. I slutet av 2016 hade professionell hygien produktion på 36 anläggningar i 18 länder. 23 av de 36 platserna hade också produktion inom konsumentpapper. Produkterna distribueras via distributörer och serviceföretag.

Essity är marknadsledande i Europa och innehar en marknadsandel som är ungefär dubbelt så stor som den näst största aktören. Efter förvärvet av Wausau, som slutfördes i januari 2016, är Essity den näst största leverantören i Nordamerika. Essitys marknadsposition är särskilt stark inom livsmedelssegmentet i Nordamerika, där Essity uppskattar att ungefär varannan servett levereras av företaget. Essity innehar starka positioner på flera tillväxtmarknader, däribland i Ryssland och i Colombia, där det är marknadsledande. Det globala varumärket Tork ger betydande synergier, då skillnaderna i kundkraven är minimala vad gäller mjukpapper och dispensrar i olika delar av världen.

Strategi

Essity prioriterar aktiviteter som förstärker den globala marknadsledande positionen som Tork har genom lönsam tillväxt samt med en snabbare expansion än marknadens, och är på väg att bli en marknadsledare i Nordamerika. Essity är inriktad på att öka kundnöjdhet och lojalitet genom att hjälpa sina kunder att bli mer effektiva och miljövänliga och genom att förbättra hygienstandarden. Stor vikt läggs på hållbarhet. Som exempel på detta nylanserade Essity 2016 Tork SmartOne® med en ny design och nya funktioner. Tork SmartOne® är en toalettpapperslösning avsedd för användning i krävande miljöer, som skolor, sjukhus, arenor och flygplatser. Dessa offentliga platser har ofta toaletter med hög rotation där stränga krav ställs på kostnadskontroll och god hygien. Förbrukningen av toalettpapper kan minskas med upp till 40 % jämfört med traditionella jumborulle-dispensrar. Detta dispensersystem med ett ark i taget förbättrar också hygienen och minskar risken för rörblockeringar.

År 2016 arbetade Essity med integreringen av Wausau. Essity anser att förvärvet är en utmärkt strategisk passform för Essity och stärker företagets närvaro och produktionskapacitet i Nordamerika. Wausaus produktportfölj kompletterar Essitys utbud i Nordamerika. 

Nettoomsättning 2016

26 001 MSEK

Organisk försäljningstillväxt 2016

+3 %

Justerad EBITA-marginal 2016

14,8 %