Erbjudande

Essitys erbjudande omfattar kompletta hygienlösningar, inklusive toalettpapper, pappershanddukar, pappersservetter, handtvål, handlotion, handdesinfektion, behållare, rengörings- och avtorkningsprodukter, munskydd samt service och underhåll. Essity erbjuder också digitala lösningar som exempelvis så kallad Internet of Things sensorteknik som möjliggör datadriven städning.

Kunderna består av företag och kontor, universitet, vårdinstitutioner, industrier, restauranger, hotell, arenor och offentliga mötesplatser. Distributionskanalerna är distributörer och e-handel.

Marknadspositioner

Essity, med det globalt ledande varumärket Tork, är världens största leverantör av produkter och tjänster inom marknaden för professional hygiene. Vi är marknadsledare i Europa och har en marknadsandel som är mer än dubbelt så stor som den näst största aktörens. Essity är den näst största leverantören i Nordamerika och har en särskilt stark marknadsposition inom restaurangbranschen där vi uppskattar att bolaget levererar ungefär varannan servett. Essity har även starka positioner på tillväxtmarknaderna, till exempel i Ryssland och Colombia, där vi är marknadsledare. I Asien är Essity, genom majoritetsägandet av Vinda, nummer tre.

1) Nettoomsättning exklusive valutaeffekter, förvärv och avyttringar.
2) Exklusive jämförelsestörande poster.