Erbjudande

Essitys erbjudande omfattar kompletta hygienlösningar, inklusive toalettpapper, pappershanddukar, pappersservetter, handtvål, handlotion, handdesinfektion, behållare, rengörings- och avtorkningsprodukter samt service och underhåll. Essity erbjuder också digitala lösningar som exempelvis så kallad Internet of Things sensorteknik. Kunderna består av företag och kontor, universitet, vårdinstitutioner, industrier, restauranger, hotell, arenor och offentliga mötesplatser. Distributionskanalerna är distributörer och onlineförsäljning.

Produktionsanläggningar

Professional Hygiene hade tillverkning vid 45 produktionsanläggningar i 18 länder vid slutet av 2018.

Rörelsen 2018

Nettoomsättningen ökade med 4,9 procent och uppgick till 28 017 (26 700) MSEK. Den organiska nettoomsättningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 1,9 procent varav volym var –0,3 procent och pris/mix var 2,2 procent. Ökningen var främst relaterad till Europa, Asien och Latinamerika. Den organiska nettoomsättningen på mogna marknader minskade med 0,6 procent. Den organiska nettoomsättningen ökade i Västeuropa och minskade i Nordamerika. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 19 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 13,7 procent. Förvärv avseende ökad ägarandel i samägda bolag i Latinamerika ökade nettoomsättningen med 0,1 procent. Valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 2,9 procent. 

Justerat rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (justerad EBITA) minskade med 4 procent (8 procent exklusive omräkningsvalutaeffekter och förvärv) och uppgick till 3 841 (4 004) MSEK. Resultatet påverkades positivt av högre priser, bättre mix och kostnadsbesparingar. Högre råvaru och energikostnader samt högre distributionskostnader påverkade resultatet negativt.