Erbjudande

Essitys erbjudande omfattar kompletta hygienlösningar, inklusive toalettpapper, pappershanddukar, pappersservetter, handtvål, handlotion, handdesinfektion, behållare, rengörings- och avtorkningsprodukter samt service och underhåll. Essity erbjuder också digitala lösningar som exempelvis så kallad Internet of Things sensorteknik som möjliggör datadriven städning. 

Kunderna består av företag och kontor, universitet, vårdinstitutioner, industrier, restauranger, hotell, arenor och offentliga mötesplatser. Distributionskanalerna är distributörer och onlineförsäljning.

Marknadspositioner

Essity, med det globalt ledande varumärket Tork, är världens största leverantör av produkter och tjänster inom marknaden för professional hygiene. Vi är marknadsledare i Europa och har en marknadsandel som är mer än dubbelt så stor som den näst största aktören. Essity är den näst största leverantören i Nordamerika och har en särskilt stark marknadsposition inom restaurangbranschen där vi uppskattar att bolaget levererar ungefär varannan servett. Essity har även starka positioner på tillväxtmarknaderna, till exempel i Ryssland och Colombia, där vi är marknadsledare.

Produktionsanläggningar

Professional Hygiene hade tillverkning vid 45 produktionsanläggningar i 19 länder vid slutet av 2019.

Rörelsen 2019

Nettoomsättningen ökade med 9,7 procent och uppgick till 30 731 (28 017) MSEK. Den organiska nettoomsättningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 3,6 procent, varav volym 1,5 procent och pris/mix 2,1 procent. Den organiska nettoomsättningen på mogna marknader ökade med 2,2 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 20 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 9,9 procent. Valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 6,1 procent.

Justerat rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (justerad EBITA) ökade med 16 procent (10 procent exklusive omräkningsvalutaeffekter) och uppgick till 4 463 (3 841) MSEK. Resultatet påverkades positivt av högre priser, bättre mix, högre volymer, lägre råvarukostnader och kostnadsbesparingar. Lageromvärdering till följd av lägre råvarupriser påverkade resultatet negativt. Investeringar i ökad tillväxt ökade försäljnings- och marknadsföringskostnaderna.