We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 268.3 (-0.2 SEK) on 24-Mar-2019 17:29

Select region


Global Site


Woman_toilette_washing-hands_2880x1300.jpg

Essity, med det globala varumärket Tork, är global marknadsledare inom professional hygiene. Tork är ett ”billion dollar brand”, det vill säga ett varumärke som omsätter över en miljard dollar årligen.

Erbjudande och Marknadsposition

Essitys erbjudande omfattar kompletta hygienlösningar, inklusive toalettpapper, pappershanddukar, pappersservetter, handtvål, handlotion, handdesinfektion, behållare, rengörings- och avtorkningsprodukter, Internet of Things sensorteknik samt service och underhåll. Kunderna inom professional hygiene består av företag och kontor, universitet, vårdinstitutioner, industrier, restauranger, hotell, arenor och offentliga mötesplatser. Distributionskanalerna är distributörer och online.

Professional Hygiene hade cirka 27 miljarder SEK i nettoomsättning under året, vilket motsvarade 24 procent av Essitys nettoomsättning 2017. Professional Hygiene hade vid slutet av 2017 tillverkning vid 43 produktionsanläggningar i 18 länder. Av de 43 anläggningarna hade 32 även produktion för Consumer Tissue.

Strategi

Essity prioriterar att stärka Torks globala marknadsledande position genom lönsam tillväxt och att växa till att bli marknadsledare i Nordamerika. Essity arbetar för att öka kundnöjdhet och lojalitet genom att hjälpa våra kunder att bli mer effektiva och miljövänliga samt förbättra hygienstandarden. Genom att lansera innovativa produkter och lösningar stärks Tork-varumärket och marknadspositionerna. Tork revolutionerade lokalvården genom att erbjuda en Internet of Things-lösning för fastighetsförvaltare på idrottsarenor, nöjesparker, sjukhus, flygplatser och kontor runt om i världen. Genom prisbelönta Tork EasyCube™ facility management mjukvara ges lokalvårdare och fastighetsförvaltare information i realtid för att säkerställa att tvål, handsprit, pappershanddukar och toalettpapper inte tar slut, vilket ger lägre kostnader och förbättrad användarupplevelse. Det möjliggör för kunderna att förbättra städningen genom att ha tillgång till realtidsinformation om vad som behövs, när och var. Den här nya databaserade städningen sparar tid för städpersonal och ökar produktiviteten samt städpersonalens arbetsmotivation. Under året lanserade vi åtta innovationer, bland annat Tork PeakServe®, Tork ExcelCLEAN® och Tork PaperCircle™.

Integrationen av det under 2016 förvärvade nordamerikanska bolaget Wausau Paper Corp. har under året fortsatt enligt plan. Wausaus fyra varumärken har under året framgångsrikt migrerats till Tork.

För att förbättra effektiviteten och ytterligare öka värdeskapandet inom affärsområdena Consumer Tissue och Professional Hygiene lanserades under 2016 ”Tissue Roadmap”. Det är en plan för att optimera leverantörs- och produktionskedjan, öka kostnads- och kapitaleffektivitet och säkerställa kapacitet för potentiell framtida tillväxt. Syftet är också att möjliggöra en snabbare produktionsanpassning i samband med innovationer och produktuppgraderingar. Den balanserar strukturella och organiska effektiviseringsmöjligheter i leverantörs- och produktionskedjan med kapacitetsexpansion på utvalda marknader.

*Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar exklusive jämförelsestörande poster.

Nettoomsättning 2017

26 700 MSEK

Organisk försäljning

+1.5 %

Justerad EBITA 2017*

4 004 MSEK