Essity B 232.8 (-3.4 SEK) on 24-Sep-2023 17:29

Varumärken


Hållbarhet

För människors och planetens välbefinnande


Hygien- och hälsomarknaden

HealthHygieneMarket-Swe-1920x1080.jpg

Tillväxtpotential i olika regioner

På mogna marknader är användningen av Essitys lösningar inom hygien och hälsa, som exempelvis mjukpapper, barnblöjor och inkontinensprodukter, relativt hög. Tillväxten drivs av de gynnsamma marknadstrender som tidigare beskrivits. Genom innovation och marknadsföring drar Essity nytta av dessa trender för att öka försäljning och lönsamhet inom bolagets tre affärsområden.

På tillväxtmarknaderna är användningen av Essitys lösningar betydligt lägre än på mogna marknader. Exempelvis är konsumtionen av inkontinensprodukter i Asien bara cirka en femtedel av konsumtionen i Västeuropa, och mjukpapperskonsumtionen i Östeuropa är bara cirka en tredjedel av konsumtionen i Västeuropa. Ett flertal trender ökar efterfrågan på tillväxtmarknaderna, däribland högre levnadsstandard, urbanisering samt utveckling av detaljhandel, e-handel och hälso- och sjukvård. På tillväxtmarknaderna har Essity en ökad närvaro och många ledande marknadspositioner.

Global marknad per region

Health & Medical

Consumer Goods


Västeuropa Västeuropa Nordamerika Nordamerika Asien Asien Latinamerika Latinamerika Östeuropa Östeuropa Övriga Övriga

Asien Asien Nordamerika Nordamerika Västeuropa Västeuropa Latinamerika Latinamerika Östeuropa Östeuropa Övriga Övriga

Professional Hygiene


Nordamerika Nordamerika Asien Asien Västeuropa Västeuropa Latinamerika Latinamerika Östeuropa Östeuropa Övriga Övriga