• Helena Stjernholm, AB Industrivärden,
  • Petter Johnsen, Norges Bank Investment Management
  • Stefan Nilsson, Handelsbankens Pensionsstiftelser med flera,
  • Javiera Ragnartz, AMF och AMF Fonder samt
  • Pär Boman, styrelseordförande i Essity Aktiebolag (publ).

Valberedningens förslag och yttrande (pdf)

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämma 2019 ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.