We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 218.5 (-1.9 SEK) on 20-Nov-2018 16:08

Select region


Global site


I valberedningen inför årsstämma 2019 ingår:

  • Helena Stjernholm, AB Industrivärden
  • Petter Johnsen, Norges Bank Investment Management
  • Stefan Nilsson, Handelsbankens Pensionsstiftelser
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder samt
  • Pär Boman, Styrelseordförande i Essity Aktiebolag (publ)
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har möjlighet att göra det under följande adress: 
 
Essity Aktiebolag (publ)
Valberedningen
c/o General Counsel's office
Box 200
SE-101 23 Stockholm, Sweden
 
Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till årsstämma 2019 och samtidigt på bolagets webbplats.