Nytt mål för försäljningstillväxt: Som en följd av en högre tillväxtambition meddelade Essity den 22 oktober 2021 ett nytt mål för försäljningstillväxt. Det nya tillväxtmålet är att uppnå en försäljningstillväxt på mer än 5 procent. Detta ersätter det tidigare målet om organisk försäljningstillväxt på mer än 3 procent. Målet kommer att uppnås genom att fortsätta genomföra Essitys strategi; dra nytta av gynnsamma marknadstrender, öka marknadsandelar genom framgångsrika innovationer och starka varumärken, expandera erbjudandet samt förvärv inom kategorier med höga marginaler. Tillväxt, både organiskt och genom förvärv, prioriteras inom produktkategorierna Medical Solutions, Incontinence Products, Feminine Care och Professional Hygiene.

Nya hållbarhetsmål: Den 16 juli presenterade Essity nya och uppdaterade hållbarhetsmål, däribland ett åtagande att utveckla mål för att nå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050. Detta inkluderar en höjning av ambitionsnivån för Essitys befintliga Science Based Targets. Andra uppdaterade mål inkluderar hållbara innovationer, arbetsplatssäkerhet och ansvarsfulla inköp. Utfallet för respektive mål kommer att rapporteras i Års- och hållbarhetsredovisningen 2021.