We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 223.8 (-2.1 SEK) on 22-Jan-2019 17:29

Select region


Global Site


Årsstämma i Essity Aktiebolag (publ) kommer att hållas torsdagen den 4 april 2019 i Stockholm.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman förutsatt att en begäran därom har kommit in till styrelsen senast den 14 februari 2019.  Av praktiska skäl ser dock bolaget gärna att en sådan begäran når bolaget senast den 7 februari 2019.

Begäran ska ställas till styrelsen men skickas till:

Essity Aktiebolag (publ)
General Counsel´s office
Box 200
SE-101 23 Stockholm
Sweden

Contacts

Jan Carlson

Senior Legal Counsel

jan.carlson@essity.com
Direkt: +46 8 788 52 59