We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 223.8 (-2.1 SEK) on 22-Jan-2019 17:29

Select region


Global Site


Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som arbetar för att främja människors välbefinnande genom våra produkter och lösningar, det vi kallar essentials for everyday life. 

Namnet Essity kommer av de engelska orden essentials och necessities. Vår hållbara affärsmodell skapar värde för människor och miljö. 

Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra varumärken som exempelvis Jobst, ­Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa.

Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2017 var cirka 109 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Essity ingick tidigare i SCA-koncernen.

Nettoomsättning MSEK 2017

109 265

Försäljning i länder, cirka

150

Justerad EBITA* 2017 MSEK

13 405

Antal anställda 2017

48 000

UN-Foundation-Logo.jpg
WSSCC-logo.jpg
Fotografiska-logo.jpg

Essity Partners