Essity B 263.4 (+0.2 SEK) on 30-Nov-2023 17:29

Varumärken


Hållbarhet

För människors och planetens välbefinnande


Kort om Essity

Namnet Essity kommer av de engelska orden ”essentials” och ”necessities”. Hygien och hälsa är centralt för människors välbefinnande. Som ledande globalt hygien- och hälsobolag erbjuder vi produkter och tjänster som gör skillnad i människors liv varje dag. Därför heter vi Essity.

Essity är noterat på Nasdaq Stockholm och hade per den 31 december 2022 ett börsvärde om 192 miljarder SEK. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken som Actimove, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic, Vinda och Zewa.

Trender som längre livslängd, högre levnadsstandard och ökad medvetenhet om hygien och hälsa bidrar till Essitys framtida tillväxt. Fokus är att växa, både organiskt och via förvärv, inom kategorier och närliggande produktområden med hög lönsamhet. Essity strävar efter att öka försäljningen på tillväxtmarknaderna där användningen av hygien- och hälsoprodukter ökar.

Framgångsrik innovation, digital transformation, stark tillväxt inom e-handel, ledande hållbarhetsarbete, effektiviseringar och en vinnande kultur bidrar till ökad kund- och konsumentnytta och lönsam tillväxt.

Essity driver globala och lokala initiativ för att öka medvetenhet och standard kring hygien och hälsa. Genom att samla insikter, dela erfarenheter och samarbeta med andra organisationer bidrar Essity med kunskap och främjar en publik dialog kring områden som mens, inkontinens, handhygien, lymfödem och klimakteriet.

Essitys tre affärsområden:

Health & Medical

Health & Medical inkluderar kategorierna Incontinence Products Health Care och Medical Solutions med försäljning inom vårdsektorn. Erbjudandet inkluderar inkontinensprodukter, sårvård, kompressionsbehandling, ortopedi, hudvårdsprodukter och digitala lösningar med sensorteknik.

Consumer Goods

Consumer Goods inkluderar kategorierna Incontinence Products Retail, Baby Care, Feminine Care och Consumer Tissue med försäljning inom detaljhandeln. Erbjudandet inkluderar inkontinensprodukter, bindor, blöjor, våtservetter, hudkräm, intimtvål, absorberande underkläder, menskoppar, toalett- och hushållspapper, näsdukar, ansikts- och pappersservetter.

Professional Hygiene

Professional Hygiene inkluderar kategorierna Tissue, Services & Solutions och Wiping & Cleaning samt Soaps & Sanitizers med försäljning till distributörer och andra företag. Erbjudandet inkluderar toalettpapper, pappershanddukar, pappersservetter, handtvål, handlotion, handdesinfektion, behållare, rengörings- och avtorkningsprodukter.

Netto-omsättning MSEK

156 173

Försäljning i länder, cirka

150

Antal anställda 2022*

48 000

*Avser medeltal deltids- och heltidsanställda under året och beräknas som ett snitt över fem kvartal.

Justerad EBITA*, MSEK

13 058

* Exklusive jämförelsestörande poster.

Essity huvudkontor besöksadress:

Klarabergsviadukten 63, STOCKHOLM.​​

Essity huvudkontors postadress:

Essity Aktiebolag (publ)
Box 200
101 23 STOCKHOLM