Essity B 276.7 (+2.7 SEK) on 03-Feb-2023 17:29

Kort om Essity

EssityProductAssemblyASR21-1920x1080.jpg

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som bryter barriärer för välbefinnande.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken som JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa.

Essity verkar på en växande marknad där gynnsamma trender som längre livslängd, högre levnadsstandard och ökad medvetenhet om vikten av hygien och hälsa bidrar till framtida tillväxt. På tillväxtmarknaderna ökar Essity sin närvaro.

Framgångsrik innovation, digital transformation, stark tillväxt inom e-handel, ett ledande hållbarhetsarbete och effektiviseringar bidrar till ökad kund- och konsumentnytta och lönsam tillväxt. 

Essity fortsätter sin förändring genom tillväxt, både organisk och via förvärv, inom de kategorier och närliggande produktområden med högst lönsamhet.

Genom att leda inom hållbarhet och värdesätta mångfald, likvärdiga förutsättningar och inkludering vinner Essity konkurrensfördelar och ökar värdet för kunder, konsumenter, medarbetare, samhälle och aktieägare.

Affärsområden:

Health & Medical

Health & Medical omfattar kategorierna Incontinence Products Health Care och Medical Solutions. Läs mer

Consumer Goods

Consumer Goods inkluderar kategorierna Incontinence Products Retail, Baby Care, Feminine Care och Consumer Tissue. Läs mer

Professional Hygiene

Professional Hygiene omfattar kompletta hygienlösningar, inklusive toalettpapper, pappershanddukar, pappersservetter, handtvål, handlotion, handdesinfektion, behållare, rengörings- och avtorkningsprodukter samt service och underhåll under det globalt ledande varumärket Tork. Läs mer

Netto-omsättning MSEK

121 867

Försäljning i länder, cirka

150

Antal anställda 2021

46 000

Justerad EBITA*, MSEK

13 680

* Exklusive jämförelsestörande poster.

Essity huvudkontor besöksadress:

Klarabergsviadukten 63, STOCKHOLM.​​

Essity huvudkontors postadress:

Essity Aktiebolag (publ)
Box 200
101 23 STOCKHOLM