Vi leder digital omvandling inom alla delar av vår verksamhet och använder oss av ny teknologi där det skapar värde för människor, kunder och företag, liksom som för samhället i stort. På denna sida tar vi upp några exempel på vårt fokus på digital omvandling inom olika områden:

  • Anslutna databaserade produkter och lösningar
  • Digital kunderfarenhet och e-handel
  • Virtuella kunskaps- och utbildningsgrupper
  • Analys, automatisering och robotteknik inom tillverkning