• Helena Stjernholm, AB Industrivärden
  • Amy Wilson, Norges Bank Investment Management
  • Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder
  • Pär Boman, styrelseordförande i Essity Aktiebolag (publ)

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att skicka förslagen till följande adress:

Essity Aktiebolag (publ)
Valberedningen
c/o Chefsjuristen
Box 200
SE-101 23 Stockholm

Eller via epost till: mikael.schmidt@essity.com

För att valberedningen ska ha möjlighet att beakta inkomna förslag på ett konstruktivt sätt, ska förslagen ha inkommit till valberedningen senast den 31 december 2023.