Årsstämmans huvudsakliga beslut framgår av pressmeddelande nedan och protokollet kommer att publiceras inom två veckor.