Årsstämma 2022 beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare: