We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 304.3 (+0 SEK) on 17-Nov-2019 17:29

Select region


Global Site


Essitys modell för bolagsstyrning

Det övergripande målet för bolagsstyrning är att säkerställa koncernens åtaganden gentemot alla sina intressenter: aktieägare, kunder, leverantörer, fordringsägare, samhället och medarbetare.

Begreppet ”Bolagsstyrning” avser vanligtvis de regler och strukturer som är etablerade för att möjliggöra en effektiv och systematisk hantering och styrning av ett aktiebolag.

Essity tillämpar den svenska koden för bolagsstyrning. Information om denna kod och den svenska modellen för bolagstyrning finns på webbplatsen Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Bolagsstyrning omfattar flera olika företagsorgan och funktioner, där de mest centrala är årsstämman, styrelsen och vd:n.

Contacts

Jan Carlson

Senior Legal Counsel

Direkt: +46 8 788 52 59

Arsstamma-2017-Podium.jpg

Årsstämman 2019

Årsstämma i Essity Aktiebolag (publ) hölls torsdagen den 4 april 2019 i Stockholm.