Begreppet ”Bolagsstyrning” avser vanligtvis de regler och strukturer som är etablerade för att möjliggöra en effektiv och systematisk hantering och styrning av ett aktiebolag.

Essity tillämpar den svenska koden för bolagsstyrning. Information om denna kod och den svenska modellen för bolagstyrning finns på webbplatsen Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Bolagsstyrning omfattar flera olika företagsorgan och funktioner, där de mest centrala är årsstämman, styrelsen och vd:n.