Två utgångspunkter lägger grunden för vårt innovationsarbete. Dels ska innovation alltid uppfylla en kunds eller konsuments behov och dels ska den leda till en minskad belastning på miljön. Genom att utnyttja vår globala närvaro och fördelarna med stordrift, strävar vi efter att öka tempot för innovation och minska den påverkan som varje innovation gör. På denna sida visar vi några av våra innovationer som gör skillnad.