Som ett ledande innovativt, digitalt och hållbart hygien- och hälsobolag beskrev Essity bolagets strategi och fortsatta transformationsresa samt arbetet för att nå koncernens mål för lönsam tillväxt, nettonollutsläpp 2050 och ökat välbefinnande för människor världen över. Bolagets ledning och medarbetare presenterade vägen framåt med fokus på kund och konsument, innovation och varumärken, digitalisering och e-handel, klimatomställning samt mångfald och inkludering.

Essity förändrar livet för allt fler människor med digital innovationskraft och hållbara lösningar. Dagen gav en inblick i utvecklingen av Essitys unika erbjudanden som TENA SmartCare, Tork Vision Cleaning, Tork PaperCircle, Libresse Period Pants, Cutimed Wound Navigator, Lotus Sans Tube och Zewa mjukpapper producerat med vetestrå.

Nedan finns länk till webcast, agenda och presentation.