We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 321.6 (+0 SEK) on 21-Jan-2020 17:29

Select region


Global Site


Är du intresserad av att börja din karriär i en spännande och snabb internationell miljö? 

Vi välkomnar nya perspektiv och idéer och ser Essity som en plats för utforskning, kreativitet, innovation och tillväxt. På Essity anser vi att utexaminerade spelar en central roll i att utmana status quo genom att driva fram förändringar och påverka verksamheten positivt, därtill både hälsa och hygien på ett globalt plan. Det handlar om att vara inspirerad, utmana dig själv och andra, och att vara motiverad för att uppnå dina mål och prova nya saker.  

Vare sig det är genom praktik eller vårt introduktionsprogram (GO!) för utexaminerade, värdesätter vi våra kandidaters insatser och erfarenheter.  Utforska din framtid med oss och ansök till vårt GO!- program. 

Essity GO! Program 

Här är din chans att ansluta dig till teamet! Essitys introduktionsprogram (GO!) för utexaminerade ger dig ett riktigt jobb med en verklig utvecklingsplan för att ge en stark grund för din utveckling och karriär inom Essity. Vi anser att programmet GO! är ett bra sätt att börja använda de kunskaper du har lärt dig och sätta dem på prov på ett riktigt jobb med verkligt ansvar.  

Vi kommer snart att ta emot ansökningar för nästa omgång av programmet GO! nu! Prenumerera på jobbevakningar och lediga platser här

Detaljer 

Nedan hittar du mer information om de spännande möjligheterna med Essity GO! program. Med jobb tillgängliga över hela världen finns det många möjligheter att accelerera din karriär med Essity. Missa inte chansen att ansöka! 

Försäljning

Vi älskar den snabba och dynamiska karaktären i att köpa och sälja. Försäljning spelar en avgörande roll i framgången för vår verksamhet. Försäljning har rollen att överbrygga klyftan mellan de potentiella kundbehoven och de produkter/tjänster som vi erbjuder som kan göra vardagen enklare.

Marknadsföring

Vi tror att kreativitet är full av kraft och marknadsföringen är visionen och strategin bakom vart och ett av våra varumärken. Essitys produkter och tjänster finns där för kunder, konsumenter och användare. Vår framgång beror på hur väl vi förstår behoven hos dessa personer, överträffar deras förväntningar och hanterar missnöjda kunder.

Digital marknadsföring

Våra digitala marknadsförare ser till att skapa digitala upplevelser för att möta förväntningarna hos dagens konsumenter. Inom e-handel och den digitala världen utvecklar vi på Essity konkurrenskraftiga digitala möjligheter samt skalbara och effektiva tekniska lösningar för våra marknadsledande varumärken.

Teknik

Vår verksamhet tillverkar hela utbudet av Essitys innovativa produkter. Vi har optimala förutsättningar för säkerhet, kvalitet, kostnad och produktivitet och fokuserar på effektivt inköp och logistik, och vi arbetar i främsta ledet av modern teknik.

IT

På Essity anser vi att IT är viktigt för att leverera teknikdrivna affärsmodeller och skapa en konkurrensmässig fördel. Våra IT-team tillämpar teknologiska insikter och utvecklar tekniska möjligheter för vår verksamhet.

Finans

I nära samarbete med verksamheten är finans av stor vikt för att förutse och utvärdera de ekonomiska konsekvenserna av besluten. Våra finansteam stöder verksamheten för att leverera prestanda och tillhandahålla tydlig, korrekt, aktuell, tillförlitlig och relevant information.

Det här kan du förvänta dig:

Mål – Specifika inlärningsmål från början, definierade och övervakade av din chef.

Utveckling – Aktiviteter för att få de kunskaper du behöver för att lyckas.

Erfarenhet på jobbet – Under en period på 24 månader kommer du att arbeta inom en mängd områden där du kommer att få de kunskaper som behövs för att utmärka dig i ditt jobb och liknande roller.

Mentorskap – Förutom stöd från din chef kommer du att bli tilldelad en mycket erfaren mentor som ger råd och vägleder dig. Du kommer också att ingå i ett utbildningsnät där du får möjlighet att samarbeta med andra deltagare i Essity GO! program.

Möjligheter – De färdigheter och kunskaper som erhölls genom Essity GO! Programmet ger dig chansen att överväga flera yrkesmöjligheter på Essity.