Essity B 271.5 (-3 SEK) on 23-Jan-2022 17:29

Aktieägare

Essitys tio största aktieägare

Per den 30 september 2021 var enligt Euroclear nedanstående bolag, stiftelser och fonder de tio största registrerade aktieägarna baserat på rösträtt.

Agarforhallanden-1920x1080.jpg

Aktieägare per land (% av land)


Sverige Sverige USA USA Storbritannien Storbritannien Luxemburg Luxemburg Belgien Belgien Övriga länder Övriga länder

Totalt utländskt ägande, 52 %

Källa: Euroclear per den 31 december 2020

Aktieägarstruktur

Kontakt
Johan Karlsson

Vice President Investor Relations

johan.ir.karlsson@essity.com

Direkt: +46 8 788 51 30

Sandra Åberg

Director Investor Relations

sandra.aberg@essity.com

Direkt: +46 8 788 51 70

Innehav

Antal aktieägare Antal aktier Kapital (%) Röster (%)
1-1.000 92.514 20.514.487 2.9% 3.3%
1.001-10000 14.699 39.647.644 5.7% 6.3%
10.001-20.000 700 9.908.761 1.4% 1.4%
-20 943 632.271.597 90.0% 89.1%
Summa 108.856 702.342.489 100.0% 100.0%

Källa: Euroclear per den 31 december 2020