Essity B 220.9 (-2.7 SEK) on 25-Sep-2022 17:29

Aktieägare

Essitys tio största aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Röster (%) Innehav (%)
AB Industrivärden 33.257.000 38.400.000 29,6 10,2
AMF Försäkring & Fonder 7.250.000 17.985.416 7,2 3,6
Norges Bank Investment Management 5.847.699 21.546.929 6,4 3,9
MFS Investment Management - 35.039.178 2,8 5,0
Swedbank Robur Fonder - 28.989.896 2,3 4,1
Skandia 2.007.876 3.829.480 1,9 0,8
Handelsbanken Fonder - 18.573.366 1,5 2,6
Nordea Investment Funds - 11.437.598 0,9 1,6
SEB Investment Management - 10.869.411 0,9 1,6
SCA AB:s och Essity Aktiebolags (publ) Personalstiftelser 982.845 74.406 0,8 0,1
Source: Euroclear, 30 juni, 2022

Ägarfördelning per land


Sverige Sverige USA USA Luxemburg Luxemburg UK UK Belgien Belgien Övriga länder Övriga länder

Totalt utländskt ägande, 49 %

Källa: Euroclear per den 31 december 2021

Aktieägarstruktur

Kontakt
Johan Karlsson

Vice President Investor Relations

Visa e-post

Direkt: +46 8 788 51 30

Sandra Åberg

Director Investor Relations

Visa e-post

Direkt: +46 8 788 51 70

Innehav

Antal aktieägare Antal aktier Kapital (%) Röster (%)
1-1 000 98.169 20.783.319 3,0 3,3
1 001-10 000 14.606 39.548.664 5,6 6,3
10 001-20 000 689 9.837.294 1,4 1,4
20 001- 854 632.173.312 90,0 89,1
Summa 114.318 702.342.489 100,0 100,0

Källa: Euroclear per den 31 december 2021