Essity B 276.7 (+2.7 SEK) on 03-Feb-2023 17:29

Aktieägare

Essitys tio största aktieägare

Antal A-aktier Antal B-aktier Röster (%) Innehav (%)
AB Industrivärden 33.257.000 38.400.000 29,6 10,2
Norges Bank Investment Management 5.847.699 27.244.271 6,8 4,7
AMF Försäkring & Fonder 7.250.000 10.409.416 6,6 2,5
Swedbank Robur Fonder - 35.569.010 2,8 5,1
MFS Investment Management - 35.039.178 2,8 5
Skandia 2.007.876 3.461.258 1,9 0,8
Handelsbanken Fonder - 17.685.374 1,4 2,5
Nordea Investment Funds - 11.926.343 0,9 1,7
SCAs och Essitys Personalstiftelser 982.845,00 74.406 0,8 0,1
Carnegie Fonder - 8.968.145 0,7 1,3
Källa: Euroclear, 31 december, 2022

Ägarfördelning per land


Sverige Sverige USA USA Luxemburg Luxemburg UK UK Belgien Belgien Övriga länder Övriga länder

Totalt utländskt ägande, 49 %

Källa: Euroclear per den 31 december 2021

Aktieägarstruktur

Kontakt
Johan Karlsson

Vice President Investor Relations

Visa e-post

Direkt: +46 70 511 15 81

Sandra Åberg

Director Investor Relations

Visa e-post

Direkt: +46 70 564 96 89

Innehav

Antal aktieägare Antal aktier Kapital (%) Röster (%)
1-1 000 98.169 20.783.319 3,0 3,3
1 001-10 000 14.606 39.548.664 5,6 6,3
10 001-20 000 689 9.837.294 1,4 1,4
20 001- 854 632.173.312 90,0 89,1
Summa 114.318 702.342.489 100,0 100,0

Källa: Euroclear per den 31 december 2021