Essity B 265 (+0.6 SEK) on 29-Jun-2022 10:54

Aktieägare

Essitys tio största aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Röster (%) Innehav (%)
AB Industrivärden 33.257.000 37.600.000 29,5 10,1
AMF Försäkring & Fonder 7.200.000 29.263.832 8,1 5,2
Norges Bank Investment Management 5.976.935 20.188.349 6,4 3,7
MFS Investment Management - 35.039.178 2,8 5,0
Swedbank Robur Fonder - 24.551.599 2,0 3,5
Skandia 2.007.483 3.285.335 1,9 0,8
Handelsbanken Fonder - 17.291.314 1,4 2,5
SEB Investment Management - 14.977.884 1,2 2,1
Nordea Investment Funds - 10.195.499 0,8 1,4
SCA AB:s och Essity Aktiebolags (publ) Personalstiftelser 982.845 74.406 0,8 0,1
Source: Euroclear, 31 mars, 2022

Ägarfördelning per land


Sverige Sverige USA USA Luxemburg Luxemburg UK UK Belgien Belgien Övriga länder Övriga länder

Totalt utländskt ägande, 49 %

Källa: Euroclear per den 31 december 2021

Aktieägarstruktur

Kontakt
Johan Karlsson

Vice President Investor Relations

Visa e-post

Direkt: +46 8 788 51 30

Sandra Åberg

Director Investor Relations

Visa e-post

Direkt: +46 8 788 51 70

Innehav

Antal aktieägare Antal aktier Kapital (%) Röster (%)
1-1 000 98.169 20.783.319 3,0 3,3
1 001-10 000 14.606 39.548.664 5,6 6,3
10 001-20 000 689 9.837.294 1,4 1,4
20 001- 854 632.173.312 90,0 89,1
Summa 114.318 702.342.489 100,0 100,0

Källa: Euroclear per den 31 december 2021