Essity B 242.6 (+0.4 SEK) on 23-Feb-2024 10:04

Varumärken


Hållbarhet

För människors och planetens välbefinnande


Aktieägare

Essitys tio största aktieägare

Antal A-aktier Antal B-aktier Röster (%) Innehav (%)
AB Industrivärden 33 257 000 38 400 000 29,6 10,2
Norges Bank Investment Management 5 890 236 34 663 550 7,5 5,8
AMF Försäkring & Fonder 7 350 000 5 599 211 6,3 1,8
MFS Investment Management - 35 039 178 2,8 5,0
Swedbank Robur Fonder - 30 271 322 2,4 4,3
Skandia 2 007 876 3 192 082 1,9 0,7
Handelsbanken Fonder - 21 660 185 1,7 3,1
Nordea Investment Funds - 11 562 151 0,9 1,6
SCAs och Essitys Personalstiftelser 982 845 74 406 0,8 0,1
Folksam - 8 811 562 0,7 1,2
Källa: Euroclear, 29 december, 2023

Ägarfördelning per land


Sverige Sverige USA USA UK UK Luxemburg Luxemburg Belgien Belgien Övriga länder Övriga länder

Totalt utländskt ägande, 52 %

Källa: Euroclear per den 29 december 2023.

Aktieägarstruktur

Kontakt
Sandra Åberg

Vice President Investor Relations

Visa e-post

Direkt: +46 70 564 96 89

Innehav

Antal aktieägare Antal aktier Kapital (%) Röster (%)
1-1 000 93 428 19 194 737 2,7 3,1
1 001-10 000 13 711 37 404 564 5,3 6,0
10 001-20 000 649 9 171 430 1,3 1,3
20 001- 824 63 6571 758 90,6 89,5
Summa 108 612 702 342 489 100,0 100,0

Källa: Euroclear per den 29 december 2023