Styrelseordförande: 2 310 000 SEK

Övriga styrelseledamöter (valda av årsstämman och ej anställda i företaget) 770 000 SEK.


Därtill utgår till ledamöter i revisionsutskottet arvoden enligt följande:

Utskottets ordförande: 380 000 SEK

Revisionsutskottets övriga ledamöter: 275 000 SEK


Ledamöter i ersättningsutskottet

Utskottets ordförande: 150 000 SEK

Övriga ledamöter: 115 000 SEK