Styrelsens ordförande: 2 550 000 SEK

Övriga styrelseledamöter (valda av årsstämman och ej anställda i företaget): 850 000 kr

Därutöver ska tilläggsarvode utgå för utskottsarbete enligt följande:

Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 125 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 150 000 kronor. 

Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 290 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 415 000 kronor. 

Ledamot av portföljutvecklingsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 290 000 kronor, medan portföljutvecklingsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 415 000 kronor.