Styrelsens ordförande: 2 625 000 SEK

Övriga styrelseledamöter (valda av årsstämman och ej anställda i företaget): 875 000 kr

Därutöver ska tilläggsarvode utgå för utskottsarbete enligt följande:

Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 130 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 155 000 kronor. 

Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 300 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 425 000 kronor. 

Ledamot av portföljutvecklingsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 300 000 kronor, medan portföljutvecklingsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 425 000 kronor.