We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 226.3 (+1.4 SEK) on 24-Feb-2018 17:29

Select region


Global site


Årsstämman 2017 beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande:

Styrelseordförande: 2 100 000 SEK

Övriga styrelseledamöter (valda av årsstämman och ej anställda i företaget) 700 000 SEK.

Därtill utgår till ledamöter i revisionsutskottet arvoden enligt följande:

Utskottets ordförande: 330 000 SEK
Revisionsutskottets övriga ledamöter: 250 000 SEK

Ledamöter i ersättningsutskottet:

Utskottets ordförande: 135 000 SEK
Övriga ledamöter: 105 000 SEK

Contacts

Jan Carlson

Senior Legal Counsel

jan.carlson@essity.com
Direkt: +46 8 788 52 59