Styrelseordförande: 2 445 000 SEK

Övriga styrelseledamöter (valda av årsstämman och ej anställda i företaget): 815 000 SEK.


Därtill utgår till ledamöter i revisionsutskottet arvoden enligt följande:

Utskottets ordförande: 400 000 SEK

Revisionsutskottets övriga ledamöter: 280 000 SEK


Ledamöter i ersättningsutskottet

Utskottets ordförande: 150 000 SEK

Övriga ledamöter: 120 000 SEK