We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 303.3 (-1 SEK) on 15-Nov-2019 10:54

Select region


Global Site


Årsstämman 2018 beslutade att de totala arvodena till styrelseledamöterna skulle fördelas enligt följande:

Styrelseordförande: 2 220 000 SEK

Övriga styrelseledamöter (valda av årsstämman och ej anställda i företaget) 740 000 SEK.


Därtill utgår till ledamöter i revisionsutskottet arvoden enligt följande:

Utskottets ordförande: 349 000 SEK

Revisionsutskottets övriga ledamöter: 264 000 SEK


Ledamöter i ersättningsutskottet

Utskottets ordförande: 143 000 SEK

Övriga ledamöter: 111 000 SEK

Contacts

Jan Carlson

Senior Legal Counsel

Direkt: +46 8 788 52 59