Styrelseordförande: 2 220 000 SEK

Övriga styrelseledamöter (valda av årsstämman och ej anställda i företaget) 740 000 SEK.


Därtill utgår till ledamöter i revisionsutskottet arvoden enligt följande:

Utskottets ordförande: 349 000 SEK

Revisionsutskottets övriga ledamöter: 264 000 SEK


Ledamöter i ersättningsutskottet

Utskottets ordförande: 143 000 SEK

Övriga ledamöter: 111 000 SEK