We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 233.8 (+6.1 SEK) on 17-Aug-2018 17:29

Select region


Global site


Årsstämman 2017 beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande:

Styrelseordförande: 2 100 000 SEK

Övriga styrelseledamöter (valda av årsstämman och ej anställda i företaget) 700 000 SEK.

Tillägsarvode till ledamöter i revisionsutskottet.

Utskottets ordförande: 330 000 SEK
Revisionsutskottets övriga ledamöter: 250 000 SEK

Tillägsarvode till ledamöter i ersättningsutskottet:

Utskottets ordförande: 135 000 SEK
Övriga ledamöter: 105 000 SEK

Contacts

Jan Carlson

Senior Legal Counsel

jan.carlson@essity.com
Direkt: +46 8 788 52 59