På börsen Nasdaq Stockholm har Essity sedan bolagets start 2017 varit inkluderat i bland annat OMX Stockholm 30 index, OMX Nordic 40 index och OMX Nordic Consumer Staples index.

Förutom de index som är direkt knutna till Nasdaq Stockholm är Essity sedan 2017 inkluderat i FTSE All World index och MSCI Household Products index inom Consumer Staples. 

Essity finns också representerat i flera hållbarhetsindex. Till exempel har Essity sedan 2017 högsta betyg i MSCI ESG rating med AAA och är inkluderat i FTSE4Good Europe. Sedan 2018 är Essity även inkluderat i OMX Stockholm 30 ESG Responsible Index.