• Helena Stjernholm, AB Industrivärden
  • Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder
  • Ola Peter Krohn Gjessing, Norges Bank Investment Management*
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder
  • Pär Boman, chairman of Essity Aktiebolag (publ)
*Tidigare representerad av Nikolai Schjold
 
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har möjlighet att göra det under följande adress:
 
Essity Aktiebolag (publ)
Valberedningen
c/o General Counsel´s office
Box 200
101 23 STOCKHOLM
 
För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 december 2022.