För utgivande av obligationer på den europeiska kapitalmarknaden har Essity ett Euro Medium Term Note (EMTN) program med ett rambelopp om 6 000 MEUR (68 923 MSEK). Per 30 september 2023 var 45 205 MSEK utestående under programmet med en snittlöptid om 4,3 år, varav 2 000 MSEK utgjorde private placements och 43 205 MSEK publika obligationslån.

Essitys korta låneprogram utgörs av ett svenskt företagscertifikatsprogram med ett rambelopp om 15 000 MSEK och ett belgiskt certifikatsprogram med ett rambelopp om 1 200 MEUR (13 785 MSEK). Utestående under dessa program per 30 september 2023 var 600 MSEK respektive 5 606 MSEK.

Information om låneprogrammen och utestående obligationer återfinns nedan:

Kortsiktiga företagscertifikatsprogramSammanfattning av programmet
Svenska 15 000 MSEK
Företagscertifikat 15 miljarder SEK
Belgiska 1200 MEURFöretagscertifikat 1200 miljoner EUR

Program på lång och medellång sikt

Sammanfattning av programmet

Euro Medium Term Note-program 2023Prospekt
First Supplement to the Base Prospectus 2022Supplement
Euro Medium Term Note-program 2022Prospekt
First Supplement to the Base Prospectus 2021Supplement
Euro Medium Term Note-program 2021Prospekt
First Supplement to the Base Prospectus 2020Supplement
Euro Medium Term Note-program 2020 Prospekt 
Euro Medium Term Note-program 2019Prospekt
Euro Medium Term Note-program 2018Prospekt
Euro Medium Term Note-program 2017Prospekt
Euro Medium Term Note-program 2014Prospekt

Utestående publika emissioner under EMTN-programmet

Sammanfattning av emissioner
600 000 000 EUR    1,125% kuponger förfaller 2024600 miljoner EUR
850 000 000 SEK    0,500% kuponger förfaller 2025850 miljoner SEK
2 150 000 000 SEK      FRN  kuponger förfaller 2025
2150 miljoner SEK
300 000 000 EUR    1,125% kuponger förfaller 2025300 miljoner EUR
500 000 000 EUR    3,000% kuponger förfaller 2026500 miljoner EUR
500 000 000 EUR    1,625% kuponger förfaller 2027500 miljoner EUR
600 000 000 EUR    0,250% kuponger förfaller 2029600 miljoner EUR
300 000 000 EUR    0,500% kuponger förfaller 2030300 miljoner EUR
700 000 000 EUR    0,250% kuponger förfaller 2031700 miljoner EUR