För utgivande av obligationer på den europeiska kapitalmarknaden har Essity ett Euro Medium Term Note (EMTN) program med ett rambelopp om 6 000 MEUR (61 169 MSEK). Per 30 september 2021 var 46 199 MSEK utestående under programmet med en snittlöptid om 4,8 år, varav 1 400 MSEK utgjorde private placements och 44 799 MSEK publika obligationslån.

Essitys korta låneprogram utgörs av ett svenskt företagscertifikatsprogram med ett rambelopp om 15 000 MSEK och ett belgiskt certifikatsprogram med ett rambelopp om 1 200 MEUR (12 234 MSEK). Utestående under dessa program per 30 September 2021 var 0 MSEK respektive 5 016 MSEK..

Information om låneprogram och utestående obligationer återfinns nedan:

Kortsiktiga
företagscertifikatsprogram

Sammanfattning av programmet

Svenska 15 000 MSEK

Företagscertifikat 15 miljarder SEK

Belgiska 1200 MEUR

Företagscertifikat 1200 miljoner EUR


Program på lång och medellång sikt


Sammanfattning av programmet

First Supplement to the Base Prospectus 2021
Euro Medium Term Note-program 2021
First Supplement to the Base Prospectus 2020
Euro Medium Term Note-program 2020 
Euro Medium Term Note-program 2019
Euro Medium Term Note-program 2018
Euro Medium Term Note-program 2017

Supplement
Prospekt
Supplement
Prospekt 
Prospekt
Prospekt
Prospekt


Documents Incorporated by Reference
Agency Agreement


Essity Aktiebolag (publ)
Articles of Association
Deed of Covenant
Issuer-ICSDs Agreement

Essity Capital B.V.
Articles of Association
Deed of Covenant
Issuer-ICSDs AgreementUtestående publika emissioner under EMTN-programmet


Sammanfattning av emissioner

600 000 000 EUR    0,625% kuponger förfaller 2022
500 000 000 EUR    2,500% kuponger förfaller 2023
600 000 000 EUR    1,125% kuponger förfaller 2024
850 000 000 SEK    0,500% kuponger förfaller 2025
2 150 000 000 SEK      FRN  kuponger förfaller 2025
300 000 000 EUR    1,125% kuponger förfaller 2025
500 000 000 EUR    1,625% kuponger förfaller 2027
600 000 000 EUR    0,250% kuponger förfaller 2029
300 000 000 EUR    0,500% kuponger förfaller 2030
700 000 000 EUR    0,250% kuponger förfaller 2031

600 miljoner EUR
500 miljoner EUR
600 miljoner EUR
850 miljoner SEK
2150 miljoner SEK
300 miljoner EUR
500 miljoner EUR
600 miljoner EUR
300 miljoner EUR
700 miljoner EUR