• Helena Stjernholm, AB Industrivärden
  • Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder
  • Jonas Jølle, Norges Bank Investment Management
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder
  • Pär Boman, styrelseordförande i Essity Aktiebolag (publ)

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har möjlighet att göra det under följande adress:

Essity Aktiebolag (publ)
Valberedningen
c/o General Counsel´s office
Box 200
101 23 STOCKHOLM

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 december 2021.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till årsstämma 2022 och samtidigt på bolagets webbplats.