Essity B 261.9 (-0.6 SEK) on 02-Dec-2023 17:29

Varumärken


Hållbarhet

För människors och planetens välbefinnande


Mångfald, rättvisa och inkludering

Untitled (1920 × 1098 px) (2).png

Vi på Essity tycker att mångfald, rättvisa och inkludering är både rätt och klokt att sträva efter. Det är det företaget vi vill vara. Med våra värdeord som ledstjärnor har vi skapat en kultur och en grund där vår historia möter framtiden. Våra värdeord (omtanke, samarbete, mod och engagemang) utgör grunden för den inkluderande kultur som finns på Essity och är något vi strävar efter att uppfylla varje dag. Vårt syfte är att bryta barriärer för välbefinnande, så att våra kunder och konsumenter kan leva ett rikare liv under livets alla faser. Mångfald, rättvisa och inkludering utgör kärnan i vår verksamhet. 

Ambitioner och mål för mångfald, rättvisa och inkludering på Essity

Vi arbetar i team som är utspridda geografiskt och präglas av mångfald, olika kulturer och olika yrkesområden. Därför förväntar vi oss ett inkluderande ledarskap – både av oss själva och av varandra. Ur ett ledarskapsperspektiv handlar detta om att dra fördel av våra olikheter. Vi vet av erfarenhet att mångfaldiga och inkluderande team är nyckeln till innovativ och lönsam tillväxt i företaget, samtidigt som vi fokuserar på våra ambitiösa klimatmål. Sedan 2021 har vi offentliga mål för mångfald, rättvisa och inkludering. Målen ska uppnås till 2025 och innefattar: en inkluderande arbetsmiljö för alla, en balanserad könsfördelning i ledarskapspositioner och att öka andelen underrepresenterade grupper. Financial Times har uppmärksammat vårt arbete två år i rad, vilket vi är glada över.

Inkludering är grundläggande, eftersom det hjälper människor att växa och bidra till organisationen fullt ut. Därför är vår första ambition att säkra en inkluderande arbetsmiljö för alla. Här ingår alla kön, etniska identiteter, nationaliteter, sexuella läggningar, generationer och olika förmågor. Målet mäts med hjälp av frågor om mångfald, rättvisa och inkludering i en global enkät som våra medarbetare får svara på. 

Vår andra ambition är en balanserad könsfördelning i ledarskapspositioner på alla nivåer. Här har vi redan satt upp ett tydligt mål som innebär en könsfördelning inom 40-60-intervallet på alla nivåer till år 2025. Vi vill understryka att en könsfördelning på 50/50 är idealisk, men målet har utrymme för lite flexibilitet (minst 40 % av antingen män eller kvinnor). 

Den tredje prioriteten för oss är att öka andelen underrepresenterade grupper. Det innebär att vi medger att vi kan behöva öka representationen gällande andra mångfaldsaspekter, till exempel människor från etniskt marginaliserade grupper. Här behöver vi däremot utgå från de demografiska utgångspunkterna på våra olika marknader och unika lokala behov. 

Vi vill dra fördel av den senaste forskningen och få tillgång till bästa praxis, samt konkreta verktyg för mångfald, rättvisa och inkludering. Därför stöttar vi Catalyst. Dessutom har vi åtagit oss det femte globala målet för hållbar utveckling (jämställdhet) och samarbetar med Förenta Nationerna (FN) och deras kampanj #Equaleverywhere, som också är vägledande för vårt arbete.

Courageous Conversations

Under 2023 håller vi samtalsseminarium som vi kallar Courageous Conversations på Essity. Det här är ett initiativ där vi tillämpar ett medarbetarperspektiv och använder utvald data om mångfald, rättvisa och inkludering som erkänts av FN för att öka medvetenheten om dessa och stärka den inkluderande kulturen. Samtalen är möjliga tack vare vårt globala nätverk av facilitatorer. Vi berör ämnen om inkludering ur perspektiven kön, etnicitet, HBTQI, generation/ålder och olika förmågor. Som komplement till de faktiska samtalen kommer vi även att öka medvetenheten med hjälp av en podcast där diverse medarbetare på Essity deltar.

Mångfald
Högre syfte
Inkludering
Ledarskap som möjliggör