We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 300.2 (-2.1 SEK) on 03-Jun-2020 17:29

Select region


Global Site


Till följd av situationen med coronapandemin har Essitys valberedning beslutat att dra tillbaka förslaget om att Essitys årsstämma den 2 april 2020 godkänner en höjning av styrelsearvodena (punkt 11 på dagordningen). 

I stället föreslår valberedningen oförändrade styrelsearvoden jämfört med 2019. Valberedningens övriga förslag till årsstämman förblir oförändrade.